Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROVENANCE — Wynik w skrócie

Project ID: 511085
Źródło dofinansowania: FP6-IST

Użytkownicy sieci upewniani są o pochodzeniu danych

Śledzenie aplikacji pracujących w środowisku sieci jest trudnym zadaniem. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu Provenance przedstawili otwarte źródło oprogramowania, które umożliwi, po raz pierwszy w historii, śledzenie pochodzenia i autentyczności generowanych danych.
Użytkownicy sieci upewniani są o pochodzeniu danych
Sieć składa się z wielkiej liczby jednostek sprzętowych oraz oprogramowania. W celu umożliwienia pracy w takim skomplikowanym środowisku, użytkownicy muszą zazwyczaj widzieć sieć poprzez portal lub interfejs innego użytkownika. Jednak taka ukryta kompleksowość może być źródłem niespodziewanych i niepożądanych niespodzianek.

W świetle tego, w ramach projektu Provenance rozpoczęto testowanie koncepcji, która jest już doskonale znana w badaniach z zakresu sztuki i dotyczy dokładnej, udokumentowanej historii dzieł sztuki. Na podstawie udokumentowanych źródeł historycznych, badacze mogą zrozumieć i docenić znaczenie wdrażania takiej koncepcji w stosunku do innych dzieł sztuki.

Ta sama koncepcja zastosowana została w stosunku do danych i informacji generowanych w systemach sieciowych. Ostateczne zadanie polegało na przekształceniu aplikacji, które wytwarzają dane oraz informacje na aplikacje odnoszone do zarządzania, generujące szczegółowy opis przetwarzania danych podczas ich obsługi.

Takie opisy zapisane będą w tak zwanej pamięci zarządzania, która mieści zapis i metody zarządzania całą dokumentacją procesową. Możliwość wprowadzania czynnika zarządzania w systemach sieciowych zapewni użytkownikom śledzenie, w jaki sposób osiągnięty został określony rezultat, dzięki identyfikacji indywidualnych i zbiorowych aplikacji, które wygenerowały dany wynik.

Na podstawie takiej koncepcji, partnerzy projektu Provenance opracowali platformę architektury, która pozwala, by aplikacje współdziałały ze sobą poprzez wymianę komunikatów. Osiągane to jest poprzez rozkładanie aplikacji na elementy zwane aktorami, realizujące specyficzne funkcje i posiadają dostęp do informacji.

Wzajemne oddziaływania pomiędzy aktorami są odwzorowywane, ujawniając przepływ informacji przez daną aplikację. Partnerzy projektu Provenance zastosowali takie podejście, by opracować systemy charakteryzujące się świadomością o zarządzaniu, przeznaczone do obsługi zapisów danych dotyczących opieki zdrowotnej pacjentów.

Rozmieszczenie i różnorodna natura instytucji opieki zdrowotnej sprawiają, iż tworzone są niezwiązane ze sobą rejony zapisu informacji, co utrudnia leczenie pacjentów. Powszechną sprawą są sytuacje, w których lekarze polegają na samych pacjentach, by odnaleźć i wprowadzać dane dotyczące dawnych sposobów leczenia i przeprowadzonych testów.

Wprowadzenie usług opieki zdrowotnej w systemie świadomości o zarządzaniu danymi umożliwia profesjonalistom opieki medycznej łatwe odnalezienie powodów stosowania niektórych procedur podczas leczenia pacjenta. Nowa technologia pomogła w zarządzaniu informacjami niezbędnymi do zagwarantowania lepszych usług opieki zdrowotnej dla powiększającej się populacji osób na emeryturze, wymagających personalnego podejścia do leczenia.

Wprowadzenie nowej architektury oprogramowania umożliwiło uchwycenie oraz wykorzystanie sposobów zarządzania danymi. Partnerzy projektu Provenance mają nadzieję, że system taki ułatwi rozszerzanie aplikacji opartych na sieciach, głównie dzięki zlikwidowaniu problemów dotyczących zaufania, odpowiedzialności i zgodności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę