Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ePIXnet — Wynik w skrócie

Project ID: 004525
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Belgia

Światło dla europejskich badań w zakresie fotoniki

Sieć doskonałości (NOE) została stworzona w celu umożliwienia Europie zachowania pozycji lidera w zakresie badań nad integracją fotonów, dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów finansowych, technicznych oraz ludzkich.
Światło dla europejskich badań w zakresie fotoniki
Fotonika obejmuje produkty i technologie wykorzystujące w swoim działaniu energię świetlną, włączając w to technologie informatyczne i telekomunikacyjne (ICT), czujniki oraz zastosowania biomedyczne. Sieć doskonałości Epixnet ma za zadanie dokonanie restrukturyzacji społeczności europejskiej pracującej nad integracją fotonową. Następuje przejście z modelu, w którym badania przeprowadzane są niezależnie do modelu, w którym ma miejsce współdzielenie technologii oraz wiedzy (know-how).

W ramach projektu Epixnet udało się stworzyć platformy technologiczne, które zapewniają dzielony dostęp zarówno do drogich technologii, jak i do najnowocześniejszych zapleczy komputerowych, czego efektem jest wiele wspólnych badań naukowych. Zapewniono wsparcie dla wymian naukowych oraz studiów doktoranckich, dzięki którym uzyskano personel wykwalifikowany w zakresie integracji fotonowej.

Dzięki tym dalekowzrocznym inicjatywom, Europa jest obecnie uważana za światowego lidera w dziedzinie badań w zakresie fotoniki. Technologie fotonowe wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych, co implikuje większą integrację badań naukowych na poziomie światowym, umożliwiającą wielu naukowcom wniesienie uzupełniających się umiejętności.

Projekt Epixnet cechuje się trzema podstawowymi celami. Obejmują one restrukturyzację społeczności naukowej, wspieranie działań szkoleniowo-edukacyjnych oraz tworzenie nowych możliwości w zakresie integracji fotonowej w szerokim spektrum zastosowań.

Postęp projektu można ocenić poprzez liczbę prowadzonych prac badawczych, w zakresie od najprostszych zastosowań po złożone aplikacje. Powyższa działalność koncentruje się na pięciu głównych tematach: technologia integracji fotonicznej, nanofotonika, zaawansowane materiały półprzewodnikowe, ultraszybkie źródła światła i ultraszybkie przetwarzanie sygnałów.

Projekt Epixnet może pomóc w budowaniu długotrwałych relacji umożliwiających partnerom skoncentrowanie się na swoich kluczowych kompetencjach przy jednoczesnym dostępie do zasobów i infrastruktury posiadanej przez innych partnerów. Pozwoli to na utrzymanie dominacji europejskiej w zakresie badań nad integracją fotoniczną.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę