Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zdalne nauczanie w odległych rejonach

Przełomowe technologie przemysłu kosmicznego posiadają olbrzymi potencjał do ułatwienia nauki na odległość w Europie. Lecz, by zapewnić dostęp do możliwie największej liczby osób, naukowcy muszą najpierw znaleźć opłacalne sposoby integracji infrastruktury telekomunikacji satelitarnej z szerokopasmowymi systemami ziemskimi.
Zdalne nauczanie w odległych rejonach
W ramach finansowanego przez UE projektu postanowiono opracować zintegrowany system, służący dla celów teleedukacji oraz umożliwiający zintegrowanie szerokopasmowych sieci ziemskich z szerokopasmowymi technologiami stosowanymi w satelitach. W projekcie BASE2, zakończonym w roku 2008, postawiono sobie za cel stworzenie usług nauczania w odległych rejonach Grecji i Cypru. Starano się także zademonstrować znaczenie technologii kosmicznej we wspieraniu kluczowych strategii UE, takich jak nauczanie na odległość.

Dzięki wzajemnemu łączeniu i stwarzaniu kompatybilności różnych sieci, a także ziemskich sieci szerokopasmowych, opracowano wszechstronny system. Umożliwiło to sporządzenie szkieletu systemów satelitarnych, z którymi łączą się sieci ziemskie w celu stworzenia płynnej infrastruktury sieciowej. Pomimo, iż w projekcie skoncentrowano się na zapewnianiu usług nauczania, to infrastruktura taka może także być potencjalnie stosowana do innych celów, takich jak telemedycyna, bądź też do dostępu do danych wiedzy w odległych miejscach.

Zintegrowany i dopracowany we wszelkich aspektach system, został następnie wdrożony, zapewniając usługi teleedukacji w odległych rejonach wiejskich i dla odbiorców na morzu. Dla przykładu rolnicy europejscy, znajdujący się w odległych rejonach, często uprawiają wyspecjalizowane produkty określonego pochodzenia, ale mogliby odnosić korzyści z wiedzy, jak sprzedawać takie produkty w innych rejonach Europy.

Projekt ten odgrywa więc zasadniczą rolę w upowszechnianiu e-nauczania oraz promowaniu biegłości w obsłudze komputera w odległych środowiskach a także w środowisku morskim, dla osób zatrudnionych do odbywania długich podróży.

Platforma BASE2 została przetestowana i zatwierdzona. Jakość opracowania została oszacowana, a opinie użytkowników skrupulatnie wzięte pod uwagę. Wiele osób, które nie były zaznajomione z tego typu technologią, twierdziło, że system był łatwy w użytku.

Należy się spodziewać, że rezultaty projektu zostaną zaadaptowane i wykorzystane w celu zapewnienia szerszego zakresu usług dla większej liczby odległych regionów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę