Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozszerzanie globalnego monitorowania w Polsce i dalej

Promowanie uczestnictwa Polski w inicjatywach obserwacji ziemi, zachęca do stwarzania nowych partnerstw w tym sektorze badań.
Rozszerzanie globalnego monitorowania w Polsce i dalej
"Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa" (GMES) jest europejską inicjatywą do zapewniania obecności europejskiej w dziedzinie "obserwacji Ziemi" (EO). Trafnie nazwany projekt GMES-Poland, sfinansowany w ramach Szóstego Programu Ramowego UE (6PR), ma na celu promowanie uczestnictwa Polski i Europy Środkowej w tej inicjatywie.

Stworzony został ośrodek informacji GMES (GIC), co przyczyniło się w znacznej mierze do wymiany informacji pomiędzy polskimi placówkami GMES oraz nawiązania linii łączności z polskimi współpracownikami. Kontakty takie umożliwiają także bardziej owocne uczestnictwo Polski w działalności GMES.

Stworzono osiem paneli tematycznych, które dalej ułatwiają wymianę informacji w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez instytucje naukowe oraz pomagają w koordynacji uczestnictwa w ramach GMES. Zorganizowane zostały spotkania i seminaria, przy czym działalność poświęcona była dziedzinom aeronautyki i przestrzeni kosmicznej, sferze zmian globalnych oraz problemom związanym z ekosystemami.

Główne punkty zainteresowania przy realizacji projektu dotyczyły także szerszego uświadomienia osób zainteresowanych oraz rozwoju segmentu użytkowników. Wysiłki te umożliwiły stworzenie projektu pilotażowego przy współpracy z "Europejską Agencją Kosmiczną" (ESA).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę