Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TANGO — Wynik w skrócie

Project ID: 30970
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Francja

Doskonalsze rozwiązania telekomunikacyjne służące do obserwacji Ziemi

W ramach projektu europejskiego opracowywano znacznie lepsze rozwiązania telekomunikacyjne wspierające europejskie misje, których celem jest obserwacja Ziemi, włączając w to obserwację mórz oraz kwestie bezpieczeństwa, np. w przypadku kryzysu.
Doskonalsze rozwiązania telekomunikacyjne służące do obserwacji Ziemi
Europejska technologia o nazwie "Globalne monitorowanie dla środowiska i bezpieczeństwa" ('Global monitoring for environment and security' - GMES) bazuje na kosmicznych i naziemnych stacjach obserwacyjnych. Kluczowym elementem powyższej technologii było opracowanie telekomunikacji satelitarnej, która pozwoliła na dalszy rozwój potencjału usług GMES.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pozwolił określić, gdzie można lepiej zintegrować rozwiązania telekomunikacyjne z pracami nad GMES w ramach platformy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zarządzania rybołówstwem, nadzoru morskiego oraz pomocy humanitarnej. Ukończony w 2009 r. projekt "Zaawansowane sieci telekomunikacyjne wspierające działanie GMES" ('Telecommunications advanced networks for GMES operations' - TANGO), był pierwszym tego rodzaju projektem realizowanym w ramach Szóstego Programu Ramowego UE (PR6), w którym skupiono się na wykorzystaniu telekomunikacji satelitarnej na potrzeby całej społeczności GMES.

Mówiąc dokładniej, cele realizowane w ramach projektu TANGO obejmowały opracowanie wspólnej platformy usług telekomunikacyjnych. Platforma została pomyślana jako środek zapewniający dostawcom usług GMES szybki dostęp do usług telekomunikacyjnych. W ramach projektu TANGO pracowano nad budową, integracją oraz zaprezentowaniem innowacyjnego rozwiązania w zakresie telekomunikacji satelitarnej, które mogłyby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników, np. w zakresie ulepszonego gromadzenia danych, map interaktywnych oraz sieci ad hoc.

W pierwszej fazie projektu TANGO, w celu określenia szczególnych wymagań w zakresie telekomunikacji, poddano analizie kilka projektów GEMS dotyczących zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego, morza, pokrycia terenu, atmosfery, bezpieczeństwa oraz pomocy humanitarnej. Powyższe wymagania zostały następnie wprowadzone do bazy danych poprzez dedykowany interfejs webowy.

Zidentyfikowano wspólne trendy, które podkreślały kluczowe korzyści, jakich oczekiwano od systemu telekomunikacyjnego, takie jak zmniejszenie czasu dostępu do usług GMES, tendencja zmierzająca do globalnego pokrycia oraz łatwość uruchamiania sprzętu w nagłych wypadkach.

Następnie, w ramach projektu, dostosowano, opracowano i zatwierdzono kluczowe komponenty i technologie telekomunikacyjne. Zawierały one ulepszone gromadzenie danych na miejscu (in situ), osiągnięte poprzez wdrożenie dwudrożnej komunikacji z terminalami przenośnymi, wyższe prędkości przesyłu danych oraz możliwość przesyłania dłuższych wiadomości. Dodatkowo wprowadzono dostęp szerokopasmowy dla użytkowników stacjonarnych i mobilnych w celu zapewnienia niezawodnego rozsyłu danych, oraz dostosowano w ramach projektów do aplikacji GMES. W czasie trwania projektu przeprowadzono dziewięć udanych demonstracji.

Projekt TANGO wykazał, że telekomunikacja satelitarna przynosi korzyści dla użytkowników końcowych oraz obywateli na każdym poziomie łańcucha wartości GMES. Umożliwia ona krajom o stosunkowo słabej infrastrukturze uzyskanie dostępu do nowych technologii i usług, posiada również potencjał niezbędny do dostarczenia użytkownikom końcowym informacji w czasie rzeczywistym i najszybciej, jak to możliwe. Jest to niezwykle ważne w przypadku zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa oraz wydarzeń związanych ze środowiskiem naturalnym, takich jak walka z zanieczyszczeniami.

Podsumowując: projekt TANGO udowodnił, że dostępne są wydajne technologie operacyjne mogące sprostać wymaganiom GMES, oraz że telekomunikacja będzie odgrywać kluczową rolę również w przyszłości. Faktycznie, przyszłość systemu GMES nadal będzie się opierać na opracowywaniu wysoce wydajnych usług telekomunikacyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę