Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

Nessi-Grid — Wynik w skrócie

Project ID: 033638
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Hiszpania

Inicjatywa sieci dla potrzeb najnowszych technologii siatek obliczeniowych

Finansowana przez UE inicjatywa zapewniła ściągnięcie naukowców i przemysłowców z całej Europy, z zadaniem pogłębienia badań rozwojowych nad następną generacją technologii siatek.
Inicjatywa sieci dla potrzeb najnowszych technologii siatek obliczeniowych
"Sieciowa europejska inicjatywa dla oprogramowania i usług" (NESSI) jest Europejską Platformą Technologiczną (ETP), skupiającą przemysł, naukowców i innych interesariuszy w celu promowania technologii siatek. ETP współpracuje z interesariuszami w celu zdefiniowania Strategicznego Programu Badań (SRA) oraz wniesienia wkładu w jego wdrożenie. Głównym celem NESSI jest praca nad zasadniczymi przemianami, jakie mają miejsce w szybko zmieniającym się środowisku informatyki. Dotyczy to lepszego dostępu do tańszych, ale bardziej niezawodnych usług, zapewniających pomoc w zakresie wzrostu przemysłowego.

NESSI może pomóc Europie w odgrywaniu wiodącej roli przy ewolucji nowej, nastawionej na usługi, gospodarce. Połączy ona wysiłki ze strony przemysłu oraz organizacji akademickich, by zdefiniować wspólną strategię pod nazwą Programu Ramowego Otwartych Usług. Projekt Nessi-grid wzmocnił inicjatywę NESSI dzięki zdefiniowaniu wizji i strategicznego programu badań nad infrastrukturami siatek wykorzystywanych w środowiskach przemysłowych i scenariuszach NESSI. W ramach projektu skoncentrowano się głównie na technologiach następnej generacji siatek, by zachęcić do organizacji usług informatycznych o charakterze komunalnym.

Wprawdzie głównym zadaniem NESSI-grid było zdefiniowanie SRA, to jednak w projekcie pracowano także nad innymi ważnymi zagadnieniami, takimi jak standardy, infrastruktura badań, szkolenie i upowszechnianie informacji. Projekt wspierał także – z powodzeniem – rozwijanie badań nad przetwarzaniem siatkowym oraz architekturą zorientowaną na usługi (SOA). Oznaczało to rozwijanie procedur biznesowych jako pakietów usług. Nessi-grid pomógł także w założeniu odnośników do innych środowisk R&D, poza Unią Europejską.

Projekt Nessi-grid pomoże utrzymać pozycję Europy jako globalnego uczestnika w rozwijaniu technologii siatek następnej generacji. To, z kolei, przyczyni się do wzrostu gospodarki wiedzą w Unii Europejskiej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę