Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SQO-OSS — Wynik w skrócie

Project ID: 033331
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Grecja

Otwarte zasoby, czyli klarowna wiedza biznesowa

Nie wszystkie oprogramowania są tworzone jednakowo. Jest to niestety realne fakty, które spotyka na co dzień wielu użytkowników. W ramach europejskiego projektu opracowano klarowną platformę, o nazwie Alitheia, z zadaniem oszacowania jakości oprogramowania, zwłaszcza stosowanego w postaci otwartego źródła.
Otwarte zasoby, czyli klarowna wiedza biznesowa
Podstawowym narzędziem Alitheia, opracowanym w ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Obserwatorium jakości oprogramowania stosowanego jako otwartego źródła", jest rozszerzona platforma do analizy jakości oprogramowania. Jest ona specyficznie zaprojektowana po to, by pomóc w badaniach nad inżynierią oprogramowania stosowanego w dużych i zróżnicowanych źródłach danych.

Nazwa Alitheia, według greckich partnerów projektu, oznacza "klarowną prawdę biznesową lub zawodową". Tak jest w rzeczywistości, ponieważ Alitheia integruje zbieranie danych i fazy wstępnego przetwarzania ze zbiorem usług analitycznych, oraz przedstawia naukowcom łatwy w użytku mechanizm rozszerzenia wiedzy.

Stosując podejście holistyczne, projekt SQO-OSS pracował początkowo nad oprogramowaniem otwartego źródła, gdyż dane rozwojowe były łatwo dostępne. Postawiono sobie za zadanie budowę strony z oszacowaną jakością OSS w oparciu o silnik bazy danych, który pracuje w sposób ciągły z różnymi procesami i metrologią produktu (pomiarami).

Partnerzy z Niemiec, Grecji, Szwecji i Wielkiej Brytanii przedstawili program ramowy, który może być rozszerzany poprzez wprowadzanie komponentów pomiarowych, a także pracować z interfejsem strony lub aplikacji. Stworzyli oni system pomiarowy, który może być automatycznie – bądź też przy minimalnym wkładzie ze strony użytkownika – stosowany do projektu oprogramowania, dając w rezultacie ilościowe wyniki pomiarów jakości.

Na dzień dzisiejszy, Alitheia Core tworzy bazę tego, co zespół projektowy nazywa "ekosystemem wspólnych narzędzi i danych naukowych, umożliwiającym badaczom skupienie się na stawianych pytaniach od ręki, zamiast spędzania czasu na powtórnym wprowadzaniu narzędzi analitycznych". System ten wykorzystany został do analizy kodu źródłowego, list wysyłkowych i błędów baz danych w około 700 projektach, a rezultaty zaprezentowane zostały na konferencjach oraz w odpowiednich publikacjach naukowych. W prezentacji (http://demo.sqo-oss.org) przedstawiono dane dotyczące wielu z tych projektów, przy czym w najbliższym czasie przewiduje się dodanie wielu innych.

Co więcej, w trakcie gdy wiele projektów OSS przekształconych zostało na zamknięte oprogramowanie, narzędzia opracowane przez SQO-OSS były nadal wszechstronnie użyteczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę