Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HALO — Wynik w skrócie

Project ID: 502869
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE

Dokładna obserwacja atmosfery ziemskiej oraz oceanów

Dzięki rozwojowi nauki oraz opracowaniu nowych technologii możliwe stało się stworzenie na skalę europejską w pełni zintegrowanego systemu obserwacji Ziemi (Earth Observation - EO). Opracowano liczne zalecenia, niezbędne, by przyspieszyć przejście z fazy badawczej do fazy operacyjnej.
Dokładna obserwacja atmosfery ziemskiej oraz oceanów
Dzięki rozwojowi nauk w zakresie obserwacji Ziemi w poprzednim stuleciu, ludzkość odniosła ogromne korzyści. Na przykład, bardziej niezawodne stały się długoterminowe prognozy pogody.

Gromadzi się dane z wielu dziedzin, np. pochodzące z powierzchni Ziemi, powietrza oraz w coraz większym stopniu z przestrzeni kosmicznej. Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest odpowiednie wykorzystanie ogromnej ilości danych, Projekt "Zharmonizowana koordynacja zintegrowanych projektów dotyczących atmosfery, lądu i oceanów systemu GMES" ('Harmonised coordination of the atmosphere, land and ocean integrated projects of the GMES backbone' - HALO) uzyskał europejskie wsparcie finansowe.

Celem projektu HALO było zintegrowanie wyników trzech oddzielnych projektów UE dotyczących lądu, oceanów i atmosfery. Projekty te realizowano w ramach inicjatywy "Globalne monitorowanie, w celu ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa" ('Global monitoring for environment and security' - GMES). Celem tej inicjatywy jest zoptymalizowanie obserwacji Ziemi.

Ponieważ powyższe systemy są połączone, niezbędne jest współdzielenie przez nie danych, zwłaszcza w zakresie substancji chemicznych, ale również ciepła, pędu oraz promieniowania. Za pomocą systemu HALO przypisano priorytety w rodzaju zwiększenia trafności tak zwanych przepływów międzywarstwowych dla aerozoli, wody oraz dwutlenku węgla.

Pracowano również nad stworzeniem wspólnych rozwiązań, pozwalających na bardziej skuteczne formatowanie, przesyłanie i przechowywanie danych. Te i inne zalecenia wdrażane są w ramach poszczególnych projektów, a ostatecznym celem jest przejście z fazy badawczej do w pełni funkcjonalnego systemu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę