Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mierzenie zmian zachodzących w lodowcach europejskich

W ramach projektu europejskiego zbadano przy pomocy technologii interferometrycznej wpływ zmian klimatycznych na lodowce. Badania miały na celu ocenę przemieszczania się oraz inne zmiany lądowych mas lodu.
Mierzenie zmian zachodzących w lodowcach europejskich
Dzięki zaawansowanej technologii obserwacji, opracowanej w ramach finansowanego przez UE projektu "Ocena interferometryczna reologii i zmian lodowców" ('Interferometric evaluation of glacier rheology and alterations' - Integral), możliwy jest precyzyjny pomiar europejskich lodowców.

W celu dokonania analizy zmian lodowców, w ramach projektu użyto radaru interferometrycznego oraz interferometrycznego pomiaru wysokości. Szczegółowe informacje, w tym dane dotyczące odpływu wody oraz przemieszczania się lodu, zastosowano do modeli komputerowych. Użytkowników radarów z syntetyczną aperturą (synthetic aperture radar - SAR) zapoznano również z technologią interferometryczną.

Interferometria to technika polegająca na nakładaniu na siebie dwóch fal i badania różnic w ich strukturze. Stosowany do tego przyrząd, zwany interferometrem, wykrywa długość fali za pomocą specjalnego algorytmu. Partnerzy biorący udział w projekcie opracowali ulepszony algorytm oraz program narzędziowy służący do przetwarzania i łączenia danych SAR z danymi dotyczącymi wysokości, w celu zaktualizowania modeli przemieszczania się lodowców.

Dane pochodzące z projektu Integral wykorzystano do zbadania aktywności lodowców oraz do oceny stanu lądowych zasobów lodu pod kątem reakcji na zmiany klimatu. Wykonano serię "migawek" interferometrycznych, ilustrujących strukturę prędkości lodu powierzchniowego, tempo odkształcania się lodowca oraz zmiany w rozkładzie masy lodowca, a także jego odpływ. Wyniki zweryfikowano na miejscu za pomocą badań terenowych przeprowadzonych w kilku europejskich obszarach pomiarowych (arktycznych oraz alpejskich).

Wyniki projektu Integral dostarczą naukowcom i decydentom wyraźniejszy obraz wpływu zmian klimatycznych na europejskie lodowce oraz pozwolą podjąć najlepsze możliwe działania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę