Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Satelity usprawniają procesy podejmowania decyzji dotyczących środowiska afrykańskiego

Liczne kraje rozwijające się borykają się z problemami z zakresu ochrony środowiska. Rozwiązanie tych problemów wymaga wykorzystania danych uzyskanych za pomocą "obserwacji Ziemi" ('Earth observation' - EO) oraz pochodnych informacji dotyczących środowiska.
Satelity usprawniają procesy podejmowania decyzji dotyczących środowiska afrykańskiego
Finansowany przez UE projekt o nazwie "Dystrybucja danych dotyczących wegetacji w Afryce przy pomocy EUmetcast" ('Distribution of vegetation data in Africa through EUmetcast' - Vgt4Africa) dostarcza – poprzez EO – danych na temat pokrycia roślinnego, wykorzystywanych do analiz przeprowadzanych przez ekspertów w Afryce. Dane te ułatwiają miejscowym decydentom podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Społeczność użytkowników obejmuje wszystkie służby meteorologiczne kontynentu oraz regionalne instytucje prowadzące monitorowanie środowiska.

System telekomunikacyjny EUmetcast rozprowadza do wszystkich krajów Afryki darmowe dane EO pochodzące z Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUmetsat). Projekt Vgt4Africa pomaga również szkolić ekspertów EO w zakresie stosowania różnych dostępnych produktów do budowania zasobów. Powyższe działania pomogły władzom afrykańskim wypełnić powierzone im obowiązki w zakresie monitorowania środowiska i raportowania. Prace te mogą również pomóc krajom w ulepszeniu zarządzania zasobami naturalnymi.

W związku z powyższym, projekt Vgt4Africa poprzez rozprowadzanie danych oraz szkolenia wniósł znaczący wkład na rzecz zrównoważonego rozwoju w Afryce, w oparciu o lokalne zasoby. W ramach projektu zbudowano również kooperację naukową oraz stworzono porozumienie pomiędzy Europą i Afryką, umożliwiając tym samym wspólną pracę na rzecz ochrony środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę