Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AWARE — Wynik w skrócie

Project ID: 12257
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Włochy

Modelowanie zasobów wody w górach

W ramach części inicjatywy UE, dotyczącej opracowywania modeli hydrologicznych do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, przy badaniach dynamiki śniegów zalegających w górach, wykorzystywane są satelity okołoziemskie.
Modelowanie zasobów wody w górach
Topniejący w rejonach górskich śnieg wypełnia lokalne rzeki oraz odnawia warstwy wodonośne, dzięki czemu miliony osób mogą korzystać z wody, dla celów spożywczych, rolnictwa, przemysłu oraz wytwarzania energii.

Jednak zmiany klimatu oraz inne czynniki powodują, iż równowaga zasobów wody uzyskiwanych z topniejącego śniegu staje się coraz mniej stabilna, przez co występują tendencje do wysuszania. Toteż potrzebne jest zastosowanie innowacyjnej techniki, służącej do przewidywania przepływów wody oraz zarządzania zasobami w sposób efektywny i zrównoważony.

Europejski projekt AWARE zainicjowany został w celu zapewnienia opracowania nowych narzędzi do monitorowania i prognozowania dostępnych zasobów wodnych w środowiskach górskich. Środowiska te dotyczą rejonów górskich, takich jak Alpy, gdzie topnienie śniegu pozostaje ważnym elementem corocznego budżetu wody. Dlatego też, zorganizowano konsorcjum składające się z wielodyscyplinarnych zespołów hydrologów oraz specjalistów w zakresie teledetekcji, posiadających długoletnie doświadczenie w modelowaniu zjawisk środowiskowych.

Jednym z celów zespołu badawczego było opracowanie modeli, zapewniających otrzymywanie danych wymaganych przez interesariuszy, a więc przez przedsiębiorstwa energetyki i gospodarki wodnej, a także zajmujące się irygacją. Modele umożliwiają dynamikę upakowania śniegu oraz przebiegi topnienia śniegu, przy wykorzystaniu danych pochodzących z obserwacji satelitarnych i pomiarów meteorologicznych. Dostarczają one informacji o jakości śniegu, jego rozłożeniu oraz o ważnych czynnikach, takich jak zakres pokrycia terenu, wilgotność śniegu i gleby oraz wielkości temperatur.

Narzędzie, prezentujące modele spływów w trybie on-line, umożliwia użytkownikom Internetu, korzystającym z modeli hydrologicznych, wykorzystanie specjalnie zaprojektowanego serwisu geologicznego dla wybranych przez nich zlewni rzek. Szeregi zintegrowanych komponentów, obejmujących interfejsy dla użytkowników, usługi przetwarzania danych, bazy danych, kreatory i pomoc w trybie on-line, umożliwiają użytkownikom prześledzenie metodyki kalibracji modeli nowych zlewisk.

Korzyści uzyskane z projektu AWARE obejmują dostęp do ulepszonych i dostępnych modeli hydrologicznych, które pomogą osobom podejmującym decyzje dokonywanie świadomych wyborów oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę