Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COREGRID — Wynik w skrócie

Project ID: 4265
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Francja

Przepisywanie skuteczniejszych leków dzięki zindywidualizowanym terapiom farmakologicznym

Genetyka i zaawansowane systemy komputerowe mogą na zawsze zmienić sposób produkcji leków. Farmaceutyki "na miarę", które dokładniej i skuteczniej uderzają w chorobę, stają się rzeczywistością.
Przepisywanie skuteczniejszych leków dzięki zindywidualizowanym terapiom farmakologicznym
Wobec faktu, że jeden lek nie nadaje się do leczenia wszystkich przypadków danej choroby, podejście do leczenia chorób i przepisywania leków ulega zmianie. Nowoczesna medycyna powiązała setki interakcyjnych genów z takimi chorobami, jak alergia, otyłość czy nowotwór. Lekarze, uzbrojeni w nieznaną dotąd wiedzę i analizy genetyczne, mogą już indywidualizować terapię na podstawie kilku wskaźników diagnostycznych organizmu, tzw. markerów. Ponieważ leki stają się bardziej efektywne, taki system leczenia pociąga za sobą mniejsze koszty i mniejsze dolegliwości.

Trudność sprawia jednak rozpoznanie wspomnianych markerów w organizmie. Uczestnicy projektu MultiMod mają pewność, że intensywne badania kliniczne mogą istotnie pomóc w identyfikacji markerów na potrzeby zindywidualizowanej terapii złożonych chorób. Badania oparto na bioinformatyce (zaawansowanych systemach komputerowych) oraz genomice (badaniach genetycznych i badaniach DNA).

Zespół projektu analizuje geny skojarzone z chorobą oraz identyfikuje grupy, czyli "moduły" interakcyjnych genów o wyróżniających się funkcjach biologicznych. Moduły te są następnie preparowane w celu znalezienia genów i szlaków o kluczowych funkcjach regulacyjnych. Moduły są wielowarstwowe, co oznacza, że integrują informacje o zmianach skojarzonych z chorobą na poziomie DNA, RNA oraz białek. Wiążą się z tym zarówno badania genetyczne, jak i badania in vitro, jednak moduły zostaną ostatecznie sprawdzone, gdy pomyślnie przejdą próby kliniczne. Przebieg prac w ramach projektu MultiMod może zilustrować następujący przykład. Zmiany w RNA mogą zostać wywołane przez określony mechanizm w obszarze regulacyjnym organizmu. Gdy tak się stanie, odpowiednie białko jest sprawdzane jako marker pod kątem zindywidualizowania terapii.

Dotychczas w toku projektu przeanalizowano oryginalne informacje genetyczne od blisko 5000 podmiotów, a także publiczne dane reprezentujące setki tysięcy pacjentów. Przyjmując katar sienny za chorobę modelową, uczestnicy projektu MultiMod już rozpoczęli badania kliniczne, które przyniosły identyfikację potencjalnych markerów diagnostycznych.

Wyniki projektu, przedstawione w publikacjach i na konferencjach, uzyskały przychylne recenzje ze strony społeczności badawczej i stanowią inspirację do podobnych badań w zakresie innych chorób. W skrócie, udało się pokonać trudności w ustalaniu markerów diagnostycznych na potrzeby zindywidualizowanego leczenia. Użyte metody prawdopodobnie można zastosować do złożonych chorób. Cel ten wydaje się teraz w zasięgu ręki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę