Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MONA — Wynik w skrócie

Project ID: 017255
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Francja

Dwie kluczowe technologie XXI wieku

Europejska inicjatywa pomogła w opracowaniu przełomowej technologii, która posiada istotne znaczenie dla ekonomicznej konkurencyjności przemysłu europejskiego. Zostało to osiągnięte dzięki zaangażowaniu wspólnych wysiłków naukowcówi producentów w dziedzinach optyki i nanotechnologii.
Dwie kluczowe technologie XXI wieku
Dzięki podwyższeniu poziomu inwestycji poprzez stworzenie planu działania, finansowany przez UE projekt pod nazwą "Połączenie optyki i nanotechnologii" (MONA) posunął do przodu badania naukowe w tych dwóch kluczowych dziedzinach. W ramach projektu wyznaczono trzy główne zadania, obejmujące opracowanie miejsca wymiany informacji, promocję osiąganych rezultatów oraz opracowanie europejskiego planu działania.

Dzięki wysiłkom uczestników projektu MONA, wypełniono luki występujące pomiędzy fotoniką i nanotechnologiami, z zamierzeniem tworzenia nowych funkcji, materiałów, procesów technologicznych oraz zastosowań. Partnerzy projektu pracowali wspólnie z odnośnymi sektorami przemysłu, oraz regionalnymi i krajowymi programami, by osiągnąć zamierzone cele.

Pokonano stojące przed projektem wyzwania produkcyjne, organizując masową i tanią produkcję w oparciu o te kluczowe technologie, co odgrywa żywotną rolę dla przyszłej gospodarki europejskiej. Pomoc stanowiło ulepszenie transferu technologii z laboratorium do przemysłu, co udało się dzięki ciągłemu wspieraniu opracowań projektowych, MŚP, także dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców.

W celu opanowania powszechnych wyzwań adresowych, jakie stały przed interesariuszami w zakresie fotoniki i nanotechnologii, połączono wysiłki odnośnie badań naukowych, realizowane w wielu dziedzinach. Na przykład, w przypadku aplikacji dotyczących wyświetlaczy i oświetlenia, istnieje potrzeba zredukowania mocy oraz spełnienia założeń protokołu Kyoto.

Sukces projektów, takiego jak MONA, wspiera wysiłki UE, by stać się czołowym światowym przywódcą w dziedzinach fotoniki i nanotechnologii, oraz pomaga w generowaniu zrównoważonych miejsc pracy w sektorze nowoczesnej technologii i ogólnie poprawia jakość życia obywateli UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę