Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NISIS — Wynik w skrócie

Project ID: 013569
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Niemcy

Technologia śledzi przykłady spotykane w przyrodzie

W swoich badaniach nad fascynującymi nowymi technologiami, europejscy naukowcy studiowali przykłady wzięte z przyrody.
Technologia śledzi przykłady spotykane w przyrodzie
Elementy przyrody stanowiły często inspirację dla artystów, a naukowcom umożliwiały dochodzenie do najlepszych koncepcji. Stosowanie biologicznych metod i systemów, znajdujących się w naturalnym świecie, w opracowywaniu systemów technicznych i w ramach nowoczesnej technologii, nazywane jest biomimetyką. Do przykładów zaliczyć można urządzenia radaru i sonaru, które imitują echolokację stosowaną przez nietoperze w celu znalezienia swojej ofiary.

Projekt o nazwie "Inteligentne systemy informacyjne inspirowane przez przyrodę" (NISIS) umożliwił koordynację wielodyscyplinarnych badań i działalności naukowej przy opracowywaniu zaawansowanych systemów informacji. Inicjatywa ta pomogła przeszło 60 instytutom badawczo-naukowym z przemysłu, a także instytucjom akademickim w całej Europie, badającym biomimetykę w celu rozwijania innowacyjnych technologii.

Trzy specjalistyczne grupy badały teoretyczne i technologiczne aspekty systemów inspirowanych przez przyrodę w dziedzinach technologii danych, sieciach i optymalizacji modelowania systemów oraz sterowania. Pełna integracja prac nadzorowana była przez Zintegrowany Zarząd Technologii (ITB), co doprowadziło do powstania planu NISIS oraz powiązań z innymi istniejącymi sieciami.

W ramach projektu zorganizowano coroczne sympozja, by zaprezentować najnowsze opracowania w dziedzinie systemów inspirowanych przez przyrodę i inteligentnych technologii. Skoncentrowano się na integracji życia i nauk stosowanych (oraz techniki) z systemami informacji, które mogą być wykorzystane do rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym. Naukowcy zajęli się także badaniem inspirowanych przez przyrodę systemów, które koordynują postrzeganie, zdolność rozumowania oraz działania mające na celu realizację wielu zadań podczas niezależnych działań w ranach szybko zmieniającego się środowiska.

Konkurencja naukowa stanowiła skuteczny środek motywacji dla naukowców, którzy opracowywali przez szereg lat nowe koncepcje, toteż projekt NISIS nie stanowił w tym względzie wyjątku. Konkurencję dla projektu NISIS organizował odpowiedzialny z transfer technologii komitet, który zazwyczaj koncentruje się na koncepcjach technologicznych i algorytmach.

Badania organizmów biologicznych i systemów, w celu podjęcia wyzwań naukowych i technicznych, pomogło naukowcom w rozwinięciu przełomowych technologii, które pomagają Europie w konkurowaniu na rynkach światowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę