Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BRICKS — Wynik w skrócie

Project ID: 507457
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Włochy

Europejskie źródła wiedzy dostępne na kliknięcie myszki

Wyszukiwanie rzeczy w sieci może być frustrujące, jeśli informacja jest źle zdefiniowana lub niejasna. Gąszcz zasobów sieciowych stanowi poważną przeszkodę. Chcąc koniecznie znaleźć rozwiązanie problemu, partnerzy uczestniczący w projekcie Bricks postanowili zająć się sceną cyfrowej biblioteki.
Europejskie źródła wiedzy dostępne na kliknięcie myszki
Biblioteki i muzea ery cyfrowej to więcej niż przechowywalnie artefaktów; stanowią one bowiem możliwość wejrzenia w olbrzymie zbiory wiedzy. Z tego względu Komisja Europejska przeznaczyła znaczne fundusze, by zapewnić możność spojrzenia w jaki sposób można połączyć świat cyfrowy ze światem instytucjonalnym.

W ramach szeregu projektów naukowych opracowano ciekawe rozwiązania, łącznie z modelem udostępniania technologii cyfrowej biblioteki dla szerszej klienteli. W projekcie o nazwie "Tworzenie zasobów zintegrowanych usług wiedzy kulturowej" (Bricks), zaproponowano inne podejście.

W finansowanym z ramienia Szóstego Programu Ramowego, projekcie Bricks podjęto wyzwanie identyfikacji nowych technologii i usług, przy zachowaniu integracji jako najważniejszej cechy. Jednym z kluczowych założeń było stworzenie środowiska organizacji wokół pojedynczej platformy biblioteki cyfrowej.

Inaczej niż w innych takich bibliotekach cyfrowych, ogólnoeuropejska rozpowszechniona biblioteka jest otwarta i umożliwia jej rozbudowywanie. Zawiera ona szereg luźno powiązanych ze sobą elementów opartych na bazie sieci równorzędnej typu P2P. Każda z członkowskich organizacji pracuje z jednym węzłem lub z szeregiem węzłów, poprzez które jej zawartość udostępniana jest w całej sieci.

Brak centralnej administracji, chociaż łączy się z rozmaitymi wyzwaniami w zakresie wdrażania, uznany został za główną motywację do uczestniczenia w sieci − bez ponoszenia dodatkowych kosztów, poza jedynymi nakładami na ustawienie i utrzymanie swoich węzłów Ponadto oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie i umożliwia pracę ze standardowymi komputerami.

Mniejsze organizacje nie posiadają zazwyczaj funduszy na utworzenie i utrzymanie swoich własnych systemów, tak więc rozwiązanie proponowane w projekcie Bricks, otwiera dla nich nowe możliwości. Po dodaniu oprogramowania i wprowadzeniu treści swoich informacji do sieci, mogą one udostępniać swoją wiedzę na całym świecie.

Środowisko projektu Bricks zaczęło realizację prac od 50 członkowskich organizacji, ale ich liczba rośnie na całym świecie. Organizowane międzynarodowe kontakty są istotne dla utrzymania wiarygodności projektu i mogą pomóc w przyciągnięciu następnych zainteresowanych organizacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę