Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

L2C — Wynik w skrócie

Project ID: 027288
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Francja

Wirtualne uczenie się współpracy

Wiemy dobrze, że w celu osiągnięcia wspólnych zamierzeń biznesowych musimy ze sobą współpracować. Mamy narzędzia do realizacji tego, ale w jaki sposób możemy wykorzystywać pełen potencjał współpracy między członkami rozproszonych po świecie zespołów? W ramach europejskiego projektu zastanawiano się, w jaki sposób zapewnić najlepsze rozwiązania korporacyjnego uczenia się, by rozwijać niezbędne kwalifikacje i sposoby podejścia.
Wirtualne uczenie się współpracy
Uważa się zazwyczaj, że ludzie najbardziej kreatywni pracują przeważnie w samotności. Ale w obecnym, szybko zmieniającym się, środowisku biznesowym, dla osiągnięcia szerszych celów konieczna jest praca zespołowa.

Bez dostatecznego wsparcia, partnerzy, którzy są często rozproszeni geograficznie, mają trudności z realizacją swoich wspólnych zamierzeń. Na rynku istnieje szereg rozwiązań dla e-biznesu oraz wirtualnych platform, ale ich jakość jest różna, a wiele z nich wspiera wspólne opracowania, opierając się jedynie na technologii.

Finansowany przez UE projekt o nazwie "Uczenie się współpracy" (L2C) został zainicjowany z myślą o pracy nad szerszą potrzebą zastosowania rozwiązań korporacyjnego kształcenia, jakie pomogłoby ludziom w uzyskaniu kwalifikacji, by współpracować ze sobą bardziej efektywnie. W celu zapewnienia nabycia doświadczeń w zakresie intensywnego szkolenia, podobnego do gier komputerowych, wdrożono roboczy prototyp następnej generacji wspieranego przez komputer systemu edukacji. Ten szereg narzędzi oprogramowania służących do rozwijania wiedzy o współpracy stanowi najbardziej wymierny rezultat uzyskany w projekcie L2C. Przy tworzeniu swojej otwartej platformy, dostosowanej do szerokiego zakresu symulowanych ćwiczeń, zespół uczestników projektu L2C korzystał z innowacji oraz lekcji oferowanych przez najlepsze szkoły biznesu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę