Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CANEL — Wynik w skrócie

Project ID: 003673
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Szwecja

Nanotechnologia wysuwa się na pierwszy plan w dziedzinie elektromechaniki

Miniaturowe urządzenia elektromechaniczne i ich podzespoły przekształcą sposoby projektowania obwodów i układów elektronicznych. Doprowadzi to do powstania ulepszonych czujników substancji chemicznych, urządzeń do skanowania oraz innych produktów.
Nanotechnologia wysuwa się na pierwszy plan w dziedzinie elektromechaniki
Technika odniesie znaczne korzyści ze znacznie mniejszych niż dotąd systemów elektromechanicznych. Systemy takie zużywają mniej energii, są bardziej czułe i mogą być stosowane w wielu dziedzinach. Ostateczna miniaturyzacja takich systemów określana jest mianem układów nanoelektromechanicznych (NEMS), obejmujących zmniejszone elektryczne i mechaniczne funkcje w nanoskali. Technika taka integruje mechaniczne elementy wykonawcze (np. pompy lub silniki) z nanoelektroniką, podobną do układów tranzystorowych. Może być ona wykorzystywana w zastosowaniach takich jak czujniki do wykrywania naprężeń, sił i wibracji na poziomie atomowym, jak również do detekcji sygnałów chemicznych. Z takiej miniaturyzacji mogą także odnieść korzyści ulepszone urządzenia do skanowania, stosowane w medycynie lub urządzeniach bezpieczeństwa.

Większość urządzeń techniki NEMS oparta jest o nanorurki – niewielkie formy konstrukcyjne wykonane z cylindrycznych cząsteczek węgla. Posiadają one właściwości niezwykle użyteczne w układach elektroniki, optyki, nanotechniki i ogólnie, w nauce. Takie konstrukcje nanorurkowe, zwane także odmianami alotropowymi węgla, łączą w sobie nadzwyczajną wytrzymałość z niewielką masą, zapewniając rozszerzenie zakresu układów nanoelektromechanicznych (NEMS) dużo dalej, w porównaniu z ich obecnymi ograniczeniami.

W ramach finansowanego przez UE projektu, skoncentrowano się na metodzie integracji "Urządzeń nanoelektromechanicznych na bazie węgla" z technologią silikonową, w przeznaczeniu do zastosowania w technologii informatycznej, takiej jak przełączniki i pamięć. Naukowcy rozwiązali pomyślnie modelowanie, pomiary i określenie wykonalności w zakresie wytwarzania produktów takiej nowej technologii.

Te pionierskie rezultaty będą podstawą dla całej przyszłej generacji technologii miniaturowych produktów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę