Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WINDS LA — Wynik w skrócie

Project ID: 045108
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Belgia

Badania naukowe realizowane w UE prowadzą do Ameryki Łacińskiej

Z uwagi na silne środowisko badań naukowych w Ameryce Łacińskiej, Unia Europejska rozwinęła współpracę i dialogi z tym regionem poprzez dedykowany strategiczny projekt w zakresie współpracy.
Badania naukowe realizowane w UE prowadzą do Ameryki Łacińskiej
Europejski projekt o nazwie "Rozszerzenie wsparcia dla opracowań sieciowych technologii i systemów informatycznych – Ameryka Łacińska" (WINDS-LA), umożliwił wspólne porozumienie środowisk międzynarodowych oraz interesariuszy z kół naukowych w Europie i Ameryce Łacińskiej, osób podejmujących decyzje i inne organizacje naukowe, w celu znajdowania wspólnych zakresów współpracy, zwłaszcza w dziedzinie technologii i systemów informatycznych.

Projekt ten pomógł w ustaleniu kluczowych problemów oraz uczestników współpracy między obydwiema stronami. Zorganizowano szereg konferencji, które pomogły w rozpowszechnianiu informacji na temat europejskich badań rozwojowych (R & D) w środowisku interesariuszy Ameryki Łacińskiej, obejmującym przemysł prywatny oraz społeczeństwo.

Projekt ten, trwający dwa lata i zakończony w 2008 roku, zapewnił organizację trzech większych konferencji naukowych w Ameryce Łacińskiej, dwóch seminariów w Europie oraz końcowej konferencji w Brukseli, z zamierzeniem pobudzenia dialogu i współpracy między obydwoma regionami.

W ramach projektu WINDS-LA obejmował porozumienie z istniejącymi środowiskami naukowymi w Ameryce Łacińskiej oraz podkreślił priorytety Siódmego Programu Ramowego (7PR) Unii Europejskiej.

Działalność obejmowała przekazywanie informacji o projektach badawczych, prowadzonych w Europie i Ameryce Łacińskiej, jak również dotyczących ich rezultatów oraz zaangażowanych organizacji. Usługi współpracy w projekcie WINDS-LA umożliwiły także stworzenie platformy porozumienia między organizacjami. Przeprowadzono otwartą procedurę konsultacji, w wyniku której obydwie strony mają nadzieję stworzenia wspólnego planu przyszłej współpracy w dziedzinie R & D.

Konsorcjum projektu obejmowało siedmiu partnerów z trzech krajów Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Brazylia i Meksyk) oraz z trzech krajów europejskich (Belgia, Hiszpania i Niemcy).

W projekcie uzyskano wymierne rezultaty, uwypuklając profile partnerów naukowych z Ameryki Łacińskiej w Unii Europejskiej. Ponadto, od czasu zainicjowania projektu WINDS-LA w roku 2007, postrzegane odczucia o jego wartości jako "centrum" naukowego w Ameryce Łacińskiej, uległy wyraźnej poprawie. Można było przekonać się o tym najlepiej na podstawie uczestnictwa innych krajów w regionie, które nie były partnerami konsorcjum, takich jak Boliwia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Paragwaj i Urugwaj.

Rozwojowy trend organizacji naukowych w Ameryce Łacińskiej, uczestniczących w programie 7PR-TIK, przypisany został także w znacznej mierze pomyślnemu wynikowi projektu WINDS-LA.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę