Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

synQPSK — Wynik w skrócie

Project ID: 004631
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Niemcy

Poszukiwanie super szybkiej łączności

W miarę wzrostu objętości plików oraz oprogramowania, a także dłuższych rozmów zamiejscowych, konieczne jest stosowanie lepszej techniki łączności. Wygląda na to, że opracowywany jest nowy, znacznie szybszy standard przesyłania danych.
Poszukiwanie super szybkiej łączności
Szybka i niezawodna łączność do przesyłania danych jest podstawą postępu technicznego i wymiany informacji. W miarę udostępniania bardziej złożonych danych – takich jak informacje audiowizualne, edukacyjne lub korporacyjne – sprawą żywotną staje się dokładna i szybka transmisja dużych ilości informacji.

W okresie od dni radia z zakresem fal średnich i telegrafu, do cyfrowych i światłowodowych formatów dnia dzisiejszego, przy przesyłaniu danych ważną rolę odgrywały zarówno transmisje radiowe, jak też przewody miedziane. Pomimo postępów, jakie zostały dokonane w miarę, jak przesyłanie informacji przybrało formę cyfrową i zaczęto przesyłać więcej informacji, istnieje w dalszym ciągu możliwość wprowadzania nowych technologii. Jedna z najnowszych technik łączności znana jest pod nazwą transmisji z kluczowaniem synchronicznej kwadratury przesunięcia fazy (QPSK). Technika ta jest znacznie szybsza od obecnie znanej, zarówno w zastosowaniu do układów przewodowych, jak też bezprzewodowych. W przypadku połączenia transmisji QPSK z operacją multipleksowania (transmisji różnych strumieni informacji poprzez jedno medium), wyniki mogą zapewnić bardzo szybką łączność.

W jednym z finansowanych przez UE projektów, o nazwie "Komponenty do transmisji z optycznym kluczowaniem synchronicznej kwadratury przesunięcia fazy", wykorzystanie metody QPSK przeniosło zastosowanie światłowodów i multipleksowania na nowe wyżyny. W ramach projektu pomyślnie dopracowano w sposób wirtualny technologię oraz zainicjowano spółki handlowe, których wdrażanie będzie obserwowane. Sygnały przesyłane metodą opracowaną w projekcie, były szybsze niż w jakichkolwiek dostępnych na rynku systemach, przy kosztach niższych od obecnych technik, oraz charakteryzowały się bardzo wysoką jakością w wielu aspektach.

Nowy standard, przedstawiony przez konsorcjum naukowców, jest idealnie dostosowany do pracy w obszarach miejskich i łączności światłowodowej na długie odległości. Poza zapewnieniem lepszego dźwięku, rozszerzenia danych i lepszego wideo, Internet odniesie korzyści z tej technologii przez wiele następnych lat.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę