Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OLAS — Wynik w skrócie

Project ID: 015034
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Włochy

Lasery optyczne rozświetlą świat elektroniki

Lasery optyczne z wykorzystaniem materiałów organicznych stanowią najnowsze osiągnięcie w optoelektronice. Lasery te, opracowane przez europejskie konsorcjum, zapewniają zdefiniowanie na nowo elektroniki i technologii.
Lasery optyczne rozświetlą świat elektroniki
Optoelektronika dotyczy urządzeń elektronicznych, które wytwarzają światło, wykrywają je oraz sterują nim, a ponadto wytwarzają pewne formy promieniowania. Jest to technika zastosowana między innymi w tranzystorach, obwodach, urządzeniach do obrazowania, laserach oraz łączności światłowodowej. Najlepszym chyba przykładem takiej technologii są diody elektroluminescencyjne (LED), stosowane obecnie do oświetlania wielu rzeczy, od urządzeń gospodarstwa domowego do oprzyrządowania w pojazdach.

Jedna z dziedzin takiej technologii zwana jest optoelektroniką na bazie organicznej, ponieważ wykorzystuje ona związki organiczne, takie jak węgiel. Umożliwia to niskie koszty, niewielkie masy, elastyczność oraz przyjazną ekologicznie charakterystykę takiej technologii. W ten sposób, w porównaniu z odpowiednikami tradycyjnymi lub nieorganicznymi, optoelektronika oferuje wiele korzyści.

Konsorcjum partnerów w dziedzinie badań, finansowane przez UE, zainicjowało projekt stworzenia urządzenia o nazwie "Laser organiczny, pompowany elektrycznie" (OEPL). Zespół projektowy zastosował najnowsze układy organiczne i półprzewodniki do przezwyciężenia zasadniczych trudności napotkanych w nowym urządzeniu. Takie lasery posiadają olbrzymi wpływ na zastosowania w nauce, technice i łączności. Mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach, są znacznie bardziej skuteczne od swoich poprzedników oraz mogą współdziałać z wieloma rodzajami materiałów, takich jak szkło, polimery i krzem.

Pomimo, że eksperymenty z taką technologią realizowane są w Japonii i Stanach Zjednoczonych, to zespół projektowy dokonał poważnych postępów. Z uwagi na ogólny pogląd co do tego, że wyniki opracowań są bardzo pomyślne, zgłoszono trzy wnioski patentowe, które pozostawiają otwartą drogę do możliwości wykorzystania tych sukcesów w przyszłości. Znaczne korzyści odniesione będą w wielu dyscyplinach nauki, od fizyki do optoelektroniki, tak więc Unia Europejska dzierży już prymat w tym zakresie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę