Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP6-IST

Prezentacje projektów – Olbrzymi postęp w świecie nanotechnologii rewolucjonizuje nowe produkty

Jeszcze nie tak dawno telefony komórkowe posiadały wymiary cegły, laptopy nie były w ogóle dostępne, a miniaturowe urządzenia elektroniczne, znajdujące się w naszych kieszeniach i obecne w naszym życiu, były jednie wytworem wyobraźni naukowców. Nanonauki – nauki o niezwykle małych rzeczach – dokonały przewrotu w przemyśle elektronicznym. A sercem tych przekształceń były badania prowadzone w Europie.
Prezentacje projektów – Olbrzymi postęp w świecie nanotechnologii rewolucjonizuje nowe produkty
Urządzenia elektroniczne stają się coraz mniejsze, ale ich moc, szybkość działania i funkcjonalność stają się coraz lepsze. Wraz z postępem nanoelektroniki pojawiają się nowe, wszechstronne sposobności, by rozwijać mikroukłady o wyższych mocach, o coraz mniejszych wymiarach – rzędu nanometra (nm), czyli miliardowej części metra – przy utrzymaniu cen, które są nadal atrakcyjne dla przemysłu oraz użytkowników docelowych.

Świadoma tego wyzwania, Komisja Europejska postanowiła zebrać grupę osób zainteresowanych tą dziedziną – naukowców z przemysłu, instytutów badawczo-naukowych i uniwersytetów – by mogli oni współpracować nad rozwijaniem technologii najmniejszych dotąd mikroukładów, o wymiarach 32 nm i mniejszych.

Ale prawa fizyki nie ułatwiają tego zadania. Prawo Moore’a – pochodzące od nazwiska współzałożyciela firmy Intel, Gordona Moore’a – mówi, że liczba tranzystorów w mikroukładach ulega podwojeniu co dwa lata. Naukowcy z dziedziny komputeryzacji przekraczają tę granicę, upakowując coraz więcej funkcji do pojedynczych mikroukładów. Natomiast europejscy naukowcy zajmują się przełomową technologią dotyczącą komplementarnych półprzewodników tlenkowych (CMOS), dokonując znacznych postępów.

Wykraczamy poza fizyczne ograniczenia

W roku 2004 Unia Europejska rozpoczęła kampanię mającą na celu objęcie prowadzenia w badaniach nad mikroprocesorami CMOS, poprzez sfinansowanie projektu o nazwie NanoCMOS, stanowiącego platformę dla rozwoju wiedzy i ekspertyzy. Współpracując ze sobą, uczestnicy utworzyli energiczne i spójne, europejskie środowisko, umożliwiając opracowanie technologii CMOS o wymiarze 45 nm, 32 nm oraz mniejszych.

Zachęcające rezultaty projektu NanoCMOS nakłoniły UE to kontynuacji wysiłków w tej dziedzinie i sfinansowania projektu Pullnano. We współpracy z uczestnikami projektu NanoCMOS oraz 15 nowymi partnerami z uniwersytetów, w ramach projektu Pullnano kontynuowano rozwijanie wiedzy na tym ambitnym polu nauki.

W rezultacie prowadzonego projektu, opracowano technologie układów CMOS 45 nm i 32 nm, umożliwiając europejskim producentom obwodów scalonych konsolidację pozycji na światowym rynku mikroelektroniki.

Obydwie technologie CMOS, zarówno 45 nm, jak też 32 nm, przejęte zostały przez nanoelektroniczne grupy firmy Eureka. Uczestnicy tych grup zainicjowali projekt pod nazwą Foremost, w ramach którego, w połowie roku 2009, pomyślnie sfinalizowano prace nad przemysłową wersją technologii 45 nm. Technologia wykorzystywana jest obecnie na skalę przemysłową przez czołowego europejskiego producenta mikroukładów, STMicroelectronics.

Rezultaty, uzyskane w ramach projektu Pullnano, są dzisiaj podstawową istotną innowacją, która ma miejsce w europejskim sektorze badań i rozwoju, prowadząc do tworzenia produktów i usług w szerokim zakresie aplikacji, od łączności do produktów konsumenckich oraz układów elektroniki wbudowanych do zastosowań przemysłowych. Dla przykładu, opracowane zastosowania obejmują nowe generacje inteligentnych telefonów komórkowych, telewizję, systemy wideo i audio, a także cały zakres urządzeń przenośnych oraz komputerów przenośnych.

Projekty NanoCMOS i Pullnano pomogły europejskim wytwórcom mikroukładów w utrzymaniu solidnego wkładu do światowego przemysłu mikroelektroniki i wytyczyły drogę do nowych, pełnych wyzwań konstrukcji systemów opartych na mikroukładach, a także pomyślnego wprowadzania ich na rynki. Technologie, opracowane w ramach tych kolejnych projektów, stosowane są obecnie w szeregu innych projektach, bardziej skupionych na praktycznych zastosowaniach, takich jak wydajności energetyczne, redukcja CO2 oraz pojazdy elektryczne.

Tak więc, dzięki dalekowzrocznej polityce finansowania, Komisja pomogła przemysłowi europejskiemu w zdobyciu cennego czołowego miejsca w tym szybko i energicznie rozwijającym się sektorze technologii. Rezultaty tego można zaobserwować w zakresie małych lecz użytecznych urządzeniach elektronicznych, które pomagają nam na codzień, zarówno na drogach, jak również w naszych domach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę