Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Doskonalenie metod przewidywania w celu zmniejszenia hałasu silnika

Przeprowadzono badania w celu opracowania koncepcji i technologii umożliwiających zredukowanie hałasu silników lotniczych u źródła.
Doskonalenie metod przewidywania w celu zmniejszenia hałasu silnika
Obecnie główne wyzwanie dla przemysłu lotniczego stanowi hałas szerokopasmowy śmigieł. Nowe konstrukcje cichych silników, takich jak silnik o ultrawysokim stosunku natężenia przepływów czy silnik śmigłowy o niższych prędkościach obrotowych, mogą ewoluować w kierunku obniżenia hałasu odrzutu i hałasu śmigła. Obniżenie hałasu szerokopasmowego śmigieł trudno będzie jednak uzyskać bez lepszego zrozumienia leżących u jego źródeł mechanizmów. Mimo że nastąpił znaczący postęp w dziedzinie metod numerycznych i poprawiły się techniki prognozowania hałasu tonowego, dziedzina przewidywania hałasu szerokopasmowego musi się dopiero rozwinąć.

. W ramach projektu "Poprawa przewidywania hałasu szerokopasmowego śmigieł: badanie doświadczalne i modelowanie komputerowe" (Proband) naukowcy zweryfikowali metody przewidywania hałasu szerokopasmowego na nieobracających się płatach, a następnie zastosowali je przy konstrukcji śmigła. Porównano wyniki modeli analitycznej i obliczeniowej mechaniki płynów. Przeprowadzono badania parametryczne źródeł hałasu szerokopasmowego śmigła w skali laboratoryjnej; do tego celu opracowano zaawansowane techniki pomiarów i analiz.

Przeprowadzono szczegółowe pomiary hałasu szerokopasmowego i turbulencji na skalę przemysłową na kierownicy końcowej w reprezentatywnych warunkach przepływu, a następnie przedstawiono i zweryfikowano na tych danych modele hałasu szerokopasmowego i metody obliczeniowej mechaniki płynów.

Finansowany przez UE projekt Proband zapewnił branży nie tylko lepsze poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie hałasu, ale również sprawdzone metody przewidywania hałasu szerokopasmowego i koncepcje niskiego hałasu szerokopasmowego śmigieł. Wykorzystano w nim technologie i metodologie zdobyte we wcześniejszych projektach finansowanych przez UE oraz w programach krajowych. W wyniku projektu opracowano metody, które pozwolą zaprojektować system śmigieł generujący wystarczająco mało hałasu szerokopasmowego i tym samym spełniający europejskie normy natężenia hałasu.

Wyniki te zapewnią europejskiej branży silników lotniczych lepsze możliwości w zakresie przewidywania hałasu szerokopasmowego, dzięki którym będzie można opracować koncepcje niskiego hałasu szerokopasmowego śmigieł.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę