Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ALUHEAT — Wynik w skrócie

Project ID: 13683
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Norwegia

Technologia indukcyjna nabiera rumieńców

Dzięki nowemu rodzajowi nagrzewnicy indukcyjnej, możliwe będzie znaczne zmniejszenie zużycia energii w licznych gałęziach przemysłu.
Technologia indukcyjna nabiera rumieńców
Ze względu na rosnące problemy, z którymi boryka się przemysł, dotyczące energii i środowiska naturalnego, naukowcy badają różne sposoby oszczędzania energii.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Wysoce wydajna nagrzewnica indukcyjna, bazująca na bloku aluminiowym" ('High Efficiency Aluminium Billet Induction Heater' - Aluheat) opracowano nowatorską, energooszczędną technologię, przeznaczoną dla sektora produkcji przemysłowej oraz dla innych gałęzi przemysłu. Powyższa technologia pozwala radykalnie ograniczyć zużycie energii oraz koszty eksploatacji wielkoskalowych komponentów elektrotechnicznych o bardzo niskiej energooszczędności.

Uczestnicy projektu zbadali możliwość przemysłowego wykorzystania nowej technologii poprzez zbudowanie i przetestowanie nagrzewnicy indukcyjnej o mocy 200–300 kW, bazującej na bloku aluminiowym, którą wdrożono w zakładzie przemysłowego tłoczenia aluminium. Wyniki projektu mają na celu ułatwienie wdrażania technologii nadprzewodnikowej, zarówno w przemyśle, jak i poza nim. Technologia zastosowana przez uczestników projektu oparta jest na bezstratnym przesyle prądu stałego, zapewnianym przez nadprzewodniki, połączonym z nowatorskimi pomysłami w zakresie wykorzystywania potencjału nadprzewodników.

Rygorystyczne testy wykazały, że nowa nagrzewnica indukcyjna, bazująca na nadprzewodnikowym przesyle prądu stałego, charakteryzuje się niższym wpływem na środowisko naturalne, niż konwencjonalne palniki gazowe oraz nagrzewnice indukcyjne oparte na prądzie zmiennym.

Uczestnicy projektu zbadali ponadto możliwości optymalnego wytwarzania wymaganego materiału przewodzącego, zwanego dwuborkiem magnezu (MgB2). Przebadano duże partie materiału oraz upewniono się, że odchylenia w zakresie przewodności, występujące pomiędzy poszczególnymi partiami, są niewielkie.

By umożliwić szybsze schładzanie urządzeń w razie awarii, podjęto prace nad technologią chłodzenia, zwaną kriosystemem. Chociaż nie udało się sfinalizować produkcji systemu mechanicznego w czasie trwania projektu, uczestnicy inicjatywy Aluheat narzucili tempo w zakresie doskonalenia technologii, a ich prace kontynuowane są przez inne podmioty. Pełne wykorzystanie powyższej technologii może wywołać znaczące skutki w zakresie wydajności energetycznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę