Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FORCETOOL — Wynik w skrócie

Project ID: 13684
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Hiszpania

Olbrzymie postępy w analizie prowadzonej na nanoskalę

Dzięki inicjatywie finansowanej przez Unię Europejską, w Stanach Zjednoczonych zostało już skomercjalizowane dokładniejsze instrumenty i metody analizy powierzchni nanoskalowych. Umożliwi to unowocześnienie procesów przemysłowych w wielu zastosowaniach i dziedzinach.
Olbrzymie postępy w analizie prowadzonej na nanoskalę
Sposób wykorzystania materiałów w złożonych produktach, od urządzeń medycznych do części samolotów, został ogromnie udoskonalony. Wraz z nadejściem nanotechnologii, analiza i obsługa powierzchni biomolekularnych i polimerowych, oferująca nadzwyczajne właściwości nanoskali, są obecnie znacznie ważniejsze niż kiedykowiek przedtem.

W finansowanym przez UE projekcie, pod nazwą "Wielozadaniowe narzędzie siły do ilościowej analizy w nanoskali i manipulacje materiałów biomolekularnych, polimerowych i heterogenicznych" (Forcetool), opracowano wielozadaniowe oprzyrządowanie do analizy tych nowych powierzchni. Projet miał na celu ustalenie topografii tych powierzchni, zbadanie ich składu oraz przetestowanie ich w powietrzu lub płynach w celu zapewnienia funkcjonalności w szeregu różnych środowisk przemysłowych. Planowane narzędzie dokonywałoby analizy powierzchni z bardzo wysoką rozdzielczością i byłoby kompatybilne z istniejącymi mikroskopami sił atomowych.

W projekcie Forcetool pomyślnie zaprojektowano, zbudowano i przetestowano bimodalne prototypy wzbudzania/detekcji dla mikroskopii sił atomowych (AFM). Urządzenie to było w stanie zaobserwować wyraźnie proteiny (przeciwciała) w środowisku powietrza i płynu. Pracowało ono przy różnych wielkościach sił mechanicznych i elektrostatycznych oraz typach podparcia, z wykorzystaniem różnych próbek (biocząstki, polimery oraz materiały warstwowe). Urządzenie wykazało również czułość rzędu 0,2 pN, co jest 10 razy więcej niż przy zastosowaniu konwencjonalnej AFM. Może ono pracować przy wyższych składowych harmonicznych i zapewnia obrazowanie o wyższej rozdzielczości w płynach.

Zespół projektu opracował następnie sposób ustalania rozproszenia energii na nanoskalę, co okazało się bardzo użyteczne przy charakteryzacji cienkich powłok polimerowych.

Opracowaną metodologią i urządzeniem zainteresowały się bardzo przedsiębiorstwa pragnące wykorzystać tę technologię, a więc Asylum Research w Stanach Zjednoczonych, Nanotec w Hiszpanii oraz Scien Tec we Francji. W roku 2007 firma Asylum Research nabyła prawa komercjalizacji koncepcji bimodalnej techniki AFM i zbudowała urządzenie dostępne na rynku, co świadczy o sukcesie projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę