Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DENUF — Wynik w skrócie

Project ID: 11760
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Francja

Poprawa dostępu do pól magnetycznych o wysokiej intensywności

Naukowcy postanowili ulepszyć pracę i niezawodność cewek pracujących z pulsującym polem magnetycznym w urządzeniach użytkowych, oraz zapewnić dostęp do bardziej intensywnych pól magnetycznych.
Poprawa dostępu do pól magnetycznych o wysokiej intensywności
Naukowcy zajmujący się materiałoznawstwem, nadprzewodnością i inymi związanymi technologiami, muszą mieć dostęp do bardzo silnych pól magnetycznych. Pomaga to im w badaniu, modyfikacjach i kontroli materii. Dzięki możliwości dostępu do takich urządzeń, naukowcy mogą osiągnąć znacznie lepsze wyniki w szerokim zakresie dyscyplin naukowych. W okresie obecnym urządzenia takie dostępne są jedynie w kilku wyspecjalizowanych ośrodkach europejskich.

W finansowanym przez UE projekcie, pod nazwą „Badanie projektu użytkowego urządzenia następnej generacji z pulsującym polem elektromagnetycznym” (DeNUF), opracowano i przetestowano nową technologię, zastosowaną w trzech pracujących urządzeniach, z zadaniem poprawy działania pulsujących silnych pól elektromagnetycznych. Postępy prac zostaną udostępnione w postaci wspólnych zasobów infrastruktury, a rezultaty projektu dotyczyć będą propozycji w zakresie silniejszych pól o wysokiej intensywności, lepszych charakterystykach użytkowych i lepszej niezawodności.

Takie wspólne badania nad tym projektem stworzyły europejską infrastrukturę w zakresie pulsujących silnych pól magnetycznych, zdolną do konkurowania z podobnymi rodzajami działalności dotyczącej pulsujących pól magnetycznych w Stanach Zjednoczonych. Prace projektu obejmowały tworzenie wspólnych narzędzia oprogramowania i danych do wytwarzania cewek stosowanych w pulsujących polach, opracowanie sprzętu do monitorowania cewek, badania zmęczeniowe cewek i przewodników oraz opracowanie układów wielocewkowych.

Rezultaty projektu umożliwiają naukowcom w całej Europie dostęp do najsilniejszych pól magnetycznych. Dzięki ulepszeniu urządzen do badań, Europa ponownie może być liderem w tej dziedzinie, otwierając sposobności do opracowania nowych kierunków badań w zakresie fizyki i chemii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę