Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROTEV — Wynik w skrócie

Project ID: 11899
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Niemcy

Na ścieżce dostępu do fizyki wysokich energii

Projekt EUROTeV stanowił wkład w badania i rozwój nad planowanym międzynarodowym liniowym zderzaczem elektronowo-pozytonowym ('International Linear electron-positron Collider' - ILC). W ramach projektu opracowano nowe technologie, które pozwolą usprawnić komunikację i zdalną obsługę.
Na ścieżce dostępu do fizyki wysokich energii
W przeprowadzonej analizie ujęto prace naukowców dotyczące międzynarodowego zderzacza liniowego ('International Linear Collider' - ILC) oraz kompaktowego akceleratora liniowego ('Compact Linear Collider' - CLIC), mające na celu prowadzenie badań w zakresie fizyki wysokich energii poprzez zastosowanie schematów dostarczania wiązki.

Prace prowadzone w ostatnich latach w ramach projektu o nazwie „Europejskie badania na rzecz globalnego zderzacza liniowego TeV” ('European design study towards a global TeV linear collider' - EUROTeV) stanowiły wkład na rzecz badań i rozwoju ('research and development' - R&D) proponowanego zderzacza ILC. Postępy uzyskane dzięki przeprowadzonym działaniom kładą podwaliny pod przyszłe, światowe możliwości badawcze.

Prace projektowe skupiono wokół wspierania kluczowych badań i rozwoju (R&D) na rzecz przyszłej infrastruktury, bardziej zaawansowanej niż ILC, a nie wokół wyzwań związanych z technologiami przyspieszania. W szczególności skupiono się na metodach dostarczania wiązki i innych, powiązanych tematach, takich jak stabilizowanie i diagnozowanie.

Dzięki projektowi EUROTeV udało się zrobić znaczne postępy w zakresie projektowania zderzacza liniowego, poprzez przeprowadzenie analizy dostępnych opcji w zakresie projektowania tego urządzenia. Przeprowadzone badanie pozwoliło także dokonać znacznego postępu w zakresie proponowanego rozwiązania dla CLIC, opartego na akceleracji dwuwiązkowej ('two-beam acceleration'). ILC realizowany będzie w ramach międzynarodowego projektu, w którym wykorzystane zostaną nowe technologie komunikacyjne i nowe technologie zdalnej obsługi.

Prace prowadzone w ramach projektu EUROTeV stanowią większość europejskiego wkładu na rzecz referencyjnego raportu projektowego i uzupełniają podobne wysiłki podejmowane w innych krajach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę