Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TUBERCULOSIS CHINA — Wynik w skrócie

Project ID: 12166
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

UE i Chiny współpracują na rzecz zwalczania gruźlicy

W Chinach co roku dochodzi do około 500 tysięcy nowych zachorowań na gruźlicę. Duży procent przypadków jest oporny na leki używane w leczeniu tej choroby.
UE i Chiny współpracują na rzecz zwalczania gruźlicy
Powszechne stosowanie tradycyjnej szczepionki BCG (Bacillus Calmette-Guerin) nie przyniosło eradykacji gruźlicy (TB), zwłaszcza w krajach, w których leczenie farmakologiczne było nieregularne i niedostateczne. Pewien szczep TB, określany mianem rodziny Beijing, został rozpoznany i uznany za dominujący w Chinach.

Szczep ten rozprzestrzenił się na obszarze od Azji po Europę Zachodnią i jest szczególnie rozpowszechniony w Rosji i krajach byłego Związku Radzieckiego. Przyczyną szybkiego rozpraszania się szczepu Beijing może być rozwinięcie się u niego pewnych cech, na przykład oporności wielolekowej. Alternatywny scenariusz to szybkie rozprzestrzenianie się kilku dobrze zaadaptowanych bakterii o tej samej budowie genetycznej w następstwie migracji zakażonych osób.

Zespół projektu "Różnorodność szczepów Mycobacterium tuberculosis w Chinach: poszukiwanie źródeł światowego rozprzestrzenienia się opornego wielolekowo genotypu Beijing" (Tuberculosis China) przeprowadził badania epidemiologiczne zakrojone na szeroką skalę, aby ustalić zróżnicowanie szczepów M. tuberculosis oraz ich możliwości adaptacji do nowych terapii lub szczepionek. Europejscy i chińscy uczestnicy projektu stworzyli procedurę genotypowania wysokiej jakości, umożliwiającą analizę tysięcy szczepów niskim kosztem.

Naukowcy zgromadzili dane na temat statusu BCG, wieku, płci i innych informacji klinicznych dotyczących pacjentów. Celem była identyfikacja bakteryjnych rodzin oraz ustalenie ich rozprzestrzenienia w kraju. Następnie dane te porównano z cechami szczepów zgromadzonych w innych krajach.

Uczestnicy tego finansowanego przez UE projektu zidentyfikowali dwie nowe rodziny szczepów, stanowiące w Chinach większość izolatów rodzin innych niż Beijing. Genotyp każdego nowego szczepu zostanie zsekwencjowany na potrzeby poszukiwania celów terapeutycznych, które mogą być modyfikowane za pomocą farmaceutyku tak, aby terapia była skuteczna.

Projekt Tuberculosis China stanowi pasjonujący przykład współpracy między europejskimi i chińskimi naukowcami, którzy z powodzeniem wzajemnie dzielili się doświadczeniem, metodologiami i pomysłami w celu pokonania starego wroga.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę