Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ASAS-TN2 — Wynik w skrócie

Project ID: 12213
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Belgia

Sieć łączności dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej

Czynności w zakresie łączności poprawiają współpracę z pracownikami lotnisk oraz pozwalają na wspólne wykorzystywanie obecnej wiedzy.
Sieć łączności dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej
W ramach projektu pod nazwą „ASAS tematyczna sieć 2” (ASAS-TN2) prowadzono prace dotyczące nowej generacji systemów kontroli ruchu powietrznego (ATM) wykorzystywanych przez aplikacje lotnicze. Prace nad aplikacjami systemów wspomagania separacji w powietrzu, dotyczyły przede wszystkim operacji łączności.

Natomiast w finansowanym przez UE projekcie koncentrowano się na wymianie informacji związanych z aplikacjami ASAS/ADS-B, a także na organizowaniu ściślejszej współpracy załóg w powietrzu oraz operatorów naziemnych. Zaangażowano więc kluczowe osoby, organizując dyskusje i forum łączności oraz zakładając grupę przeglądową do opracowania wytycznych i rekomendacji.

Głównym osiągnięciem była wymiana bieżącej wiedzy na temat ASAS/ADS-B oraz przedstawienie zaleceń w stosunku do przyszłej działalności związanej z operacyjnym wykorzystaniem projektu. Należy się spodziewać, że rezultaty te zostaną zastosowane i pozwolą przemysłowi europejskiemu na bardziej optymalne planowanie jego strategii opracowywania nowych produktów.

Wraz ze zbiorem dokumentów, zorganizowano forum, a w dążeniu do wdrożenia aplikacji, skoncentrowano się na przedstawianiu dorocznego stanu postępów w zakresie aplikacji ASAS/ADS-B. Dwudniowe spotkania organizowane były w pięciu miastach europejskich, a liczba uczestników wzrastała za każdym razem, co jest miarą sukcesu tych wydarzeń. Rezultaty badań wykazały, iż pomimo systemy kontroli ruchu powietrznego są stosunkowo dopracowane, to uczestnictwo przemysłu i linii lotniczych w tej dziedzinie jest nadal bardzo ograniczone.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę