Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NUCAN — Wynik w skrócie

Project ID: 13775
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Nanorewolucja sięga biologii

Inteligentne materiały przesuwają granice możliwości przemysłu i technologii. Jedna z klas tych materiałów jest oparta na cząstkach nanometrowych, które mogą przyczynić się do dużo sprawniejszego, ukierunkowanego dostarczania leków.
Nanorewolucja sięga biologii
Zespół finansowanego przez UE projektu "Nanostruktury oparte na kwasie nukleinowym" (NUCAN) opracował "cegiełki", dzięki którym nowatorskie materiały mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak bioanaliza, dostarczanie leków i nanoelektronika.

Kwasy nukleinowe mają wyjątkowe właściwości w polimerach i makrocząsteczkach, które wspierają konstrukty w nanometrowej skali w jednym, dwóch i trzech wymiarach. Te konstrukty, tzw. nanostruktury oparte na kwasie nukleinowym (nabnanos), wymagały sporo pracy zespołowej w zakresie projektowania ich sekwencji DNA i PNA.

W wyniku prac uzyskano samoorganizujące się nanostruktury DNA-białkowe o aktywności enzymatycznej, które w podwyższonych temperaturach potrafią nadal funkcjonować. Ponadto opracowano nabnanosy na potrzeby nanoelektroniki przy użyciu metalicznych nanocząstek i jednościennych nanorurek węglowych (SWNT). Zespołowi projektu udało się także przyłączać różnej wielkości złote i srebrne nonokulki do oligomerów (specyficznych cząsteczek) DNA i sprzęgać DNA z nanorurkami węglowymi.

Następnie, posługując się nabnanosami, dokonano postępu, wytwarzając samoorganizujące się tranzystory. Opracowano protokoły chemicznej modyfikacji powierzchni tak, aby nabnanosy mogły przywierać do powierzchni takich jak elektrody, krzem i szkło.

Co więcej, w toku projektu udało się opracować i zoptymalizować liczne protokoły biochemiczne w celu uzyskiwania pożądanych nanostruktur przy użyciu złożonego sprzętu i oprogramowania. Wytworzono także elektroprzewodzące nanodruty jako elementarny składnik obwodów nanoelektronicznych. To zaledwie część osiągnięć zespołu projektu.

Pod koniec projektu nanostruktury przetestowano na ludzkich komórkach różnych typów, wykazując ogromny potencjał nabnanosów w dostarczaniu leków. Może to umożliwić opracowanie na nowo receptur licznych leków już obecnych na rynku, ograniczenie skutków ubocznych oraz ulepszenie przyjmowania bardziej ukierunkowanych farmaceutyków. Wyniki te zostały szeroko rozpropagowane w odpowiednich międzynarodowych czasopismach oraz na kilku konferencjach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę