Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INREP — Wynik w skrócie

Project ID: 14997
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niderlandy

Ochrona globalnego skarbu

Zaangażowanie UE w ochronę silnie zróżnicowanego biologicznie, podmokłego regionu Pantanal w Ameryce Południowej pozwoliło stworzyć podwaliny pod trwałe strategie w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony tego obszaru.
Ochrona globalnego skarbu
Oprócz występujących tu lasów deszczowych i ich znaczenia jako naturalnego biotopu, Pantanal to największe środowisko podmokłe na świecie. Ten południowoamerykański region, cechujący się niezrównaną bioróżnorodnością, wymaga ciągłego monitorowania, w celu ochrony jego bogactwa i zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Obszar ten jest także istotny dla Europejskiego Obszaru Badawczego ('European Research Area' - ERA), ponieważ dostarcza cennych informacji w dziedzinie nauk o Ziemi i umożliwia UE wniesienie wkładu na rzecz zrównoważonej planety.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Instytucje i badania naukowe w regionie Pantanal: na drodze do bioregionalnej strategii badawczej, wspierającej instytucje polityczne, ramy prawne oraz działania społeczne" ('Institutions and research in the Pantanal: towards a bioregional research agenda to support policy institutions, legal frameworks and social action' - INREP) wspierano zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi oraz bioróżnorodność w powyższym regionie. Dzięki europejskiemu doświadczeniu w zakresie zarządzania zasobami rzecznymi i bioróżnorodnością oraz prowadzeniu przez Europę powiązanych badań naukowych, partnerstwo z Boliwią, Brazylią i Paragwajem umożliwiło Unii Europejskiej zaoferowanie pomocy w postaci warsztatów, sympozjów oraz rekomendacji.

Zespół projektowy przygotował analizę mocnych punktów, słabych punktów, możliwości oraz zagrożeń (SWOT), obejmującą specyficzne dla poszczególnych krajów dokumenty zawierające priorytetowe działania, które należy podjąć w regionie, w tym kompletną strategię badawczą. Zagadnienia poddane powyższemu badaniu obejmowały skutki środowiskowe i możliwe rozwiązania, mapowanie i monitorowanie ekosystemów, diagnozę i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także szereg innych kluczowych wyzwań. Przykładowo, analiza dotycząca zarządzania zrównoważonymi zasobami naturalnymi obejmowała sposoby zarządzania terenami podmokłymi przez rolników i rybaków, a także zawierała analizy kosztów i korzyści, a ponadto dotyczyła utrzymania jakości wód/lądu.

Pozostałe tematy, podjęte w ramach projektu, obejmują ulepszanie regionalnych kanałów żeglownych, np. rzeki Paragwaj–Parana. Badania objęły ponadto zmiany klimatyczne oraz ich wpływ na środowiska podmokłe, a także utrzymywanie terenów podmokłych w obecnym stanie oraz różnorodne technologie monitorowania. Technologie te dotyczyły między innymi parametrów biologicznych, chemicznych i ekologicznych, możliwych do obserwowania za pośrednictwem Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi ('Global Environmental Observation System of Systems' - GEOSS) oraz Unijnej Inicjatywy Wodnej ds. Ameryki Łacińskiej ('European Union Water Initiative – Latin America' – EUWI-LA). W ramach projektu zbadano ponadto sposoby zarządzania, prawo, instytucje oraz polityki mające wpływ na dobrostan regionu Pantanal, a także udział zainteresowanych stron oraz udział społeczny w procesie podejmowania decyzji.

Region Pantanal jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i jest jednym z najcenniejszych skarbów naturalnych naszej planety. Wyniki projektu INREP pomogą opracować scenariusze ochrony regionu Pantanal oraz zagwarantują, że wkroczenie ludzi na ten obszar nie będzie dla stanowić dla niego zagrożenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę