Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomoc w utrzymaniu terenów

Obszar Transkei w Afryce Południowej był niegdyś niezależnym terenem, zamieszkałym przez ludność mówiącą językiem Xhosa. Obecnie teren ten jest zintegrowany w pełni z Republiką Południowej Afryki.
Pomoc w utrzymaniu terenów
Otoczony przez góry, rzeki i Ocean Indyjski, Transkei przez wiele lat cierpiał na słabnący ekosystem, erozję gleby i degradację terenu. Obszary zlewisk wodnych tego terenu budziły także zastrzeżenie władz i badaczy środowiska.

W ramach finansowanego przez UE projektu, o nazwie "Inicjatywa obserwacji Ziemi na byłym terenie Południowej Afryki odniesiona do działalności UE w zakresie degradacji terenu i zintegrowanego zarządzania zlewiskami" (EO-Landeg), postanowiono zająć się tymi problemami. Projekt zapewnił monitorowanie konserwacji i proponowanych środków zaradczych do walki z tymi zjawiskami, koncentrując się na oszacowaniach technicznych, wydajności gospodarczej i zmniejszenia nędzy wśród ludności.

Za pośrednictwem warsztatów naukowych i podobnych sposobów działalności, wykorzystywano lokalną ekspertyzę oraz ułatwiano dostęp do danych przestrzennych (np. map satelitarnych), by realizować postawione zamierzenia. Angażowało to prace realizowane przez południowo-afrykańskie i europejskie zespoły naukowców, przebywających już w tym regionie, do zajęcia się takimi problemami, jak degradacja naturalnych zasobów, zagospodarowanie przestrzenne terenu oraz samorządy. W rezultacie zaawansowanego zbierania danych i wspólnych wysiłków, opracowano zestaw zaleceń oraz plan poprawy sytuacji.

W ramach projektu pracowano również nad narzędziami teledetekcji i monitorowaniem, co pozwoliło interesariuszom na dokonywanie pomiarów zmian środowiskowych. Zorganizowano grupę roboczą do badania teledetekcji służącej do monitorowania degradacji, pustynnienia, erozji, itp. Wykorzystywana technika obejmowała radar, interferometrię radarową, spektroskopię obrazową oraz bardzo wysoką rozdzielczość przestrzenną. Prowadzone w ramach projektu warsztaty naukowe zajęły się sposobami angażowania lokalnej społeczności w zakresie poprawy sytuacji i środków zachowania środowiska.

Rezultaty zostały pomyślnie rozpowszechnione między lokalnych interesariuszy i strategów, podczas gdy projekt EO-Landeg testowany był także w charakterze narzędzia edukacji dla społeczeństwa, szkół i uniwersytetów. Projekt zapewnił lokalny model platformy badań i systemu zarządzania informacjami, jaki mógł być porównywalny z innymi projektami, a nawet możliwy do zastosowania w innych regionach świata. Pełny wpływ prowadzonych w ramach projektu badań i przedstawionych zaleceń będzie niewątpliwie miał znaczenie w nadchodzących latach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę