Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jedzcie nasze warzywa!

Warzywa rodzime, czyli gatunki pochodzące z danego regionu, mogą być cudownym elementem diety, rolnictwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego. Inicjatywa niedawno podjęta przez UE w Afryce dostarcza dowody na słuszność powyższej filozofii.
Jedzcie nasze warzywa!
Pomimo bogatych zasobów naturalnych, Afryka wciąż pozostaje słabo rozwiniętym kontynentem. W kontekście globalnego zarządzania Europa wyciąga jednak do Afryki pomocną dłoń w wielu aspektach. Jednym z tego typu projektów jest wspieranie rolników i lokalnego rolnictwa poprzez wzmacnianie znaczenia rodzimych warzyw i nasion, zamiast eksportu obcych odmian.

Powyższe wyzwanie podjęto w ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Tworzenie sieci kontaktów w celu wspierania zrównoważonej produkcji i marketingu rodzimych gatunków warzyw w rolnictwie miejskim i podmiejskim w Afryce subsaharyjskiej" ('Networking to promote the sustainable production and marketing of indigenous vegetables through urban and peri-urban agriculture in sub-Saharan Africa' – Indigenoveg). Warzywa rodzime mogą odgrywać istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych ludności Afryki, wspierając jednocześnie gospodarkę i chroniąc środowisko naturalne.

W ramach projektu stworzono forum umożliwiające uczestnikom wymianę informacji oraz udostępnianie najlepszych praktyk naukowcom, decydentom, konsumentom i rolnikom. Podczas warsztatu, zorganizowanego na zakończenie projektu w 2008 roku, opracowano szkic zaleceń dla międzynarodowych sponsorów, agencji ds. rozwoju, rządów, organizacji pozarządowych ('non-governmental organisations' - NGOs) oraz dla sektora prywatnego.

W czasie warsztatu powyższe zalecenia przedstawiono decydentom z różnych krajów Afryki, dostosowując je do potrzeb poszczególnych krajów w ramach oddzielnych grup roboczych. Opublikowano ponadto podręcznik Indigenoveg, obejmujący lokalne gatunki roślin i warzyw, np. gorczycę etiopską (brassica carinata), cleome gynandra, okrę (hibiscus esculentus), jutę (corchorus), szarłat (amaranthus), solanum aethiopicum i inne. W podręczniku omówiono metody uprawy i nawożenia, możliwe zastosowania, przepisy oraz wiele innych zagadnień.

Wyniki powyższego projektu mogą pozwolić ulepszyć źródła utrzymania lokalnych społeczności, złagodzić ubóstwo, zwiększyć znaczenie kobiet, które są silnie zaangażowane w uprawę roślin, a także pobudzić lokalną gospodarkę. Skutkiem zaleceń projektowych może być ponadto wzrost możliwości w zakresie marketingu, handlu i eksportu, a także pojawienie się bardziej zrównoważonych wzorców żywienia w Afryce. Wykorzystanie gatunków rodzimych to z pewnością droga ku lepszej przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę