Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AQUAS — Wynik w skrócie

Project ID: 15105
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Projektowanie bardziej przyjaznych dla środowiska farm rybnych

Akwakultura oraz jakość zasobów wodnych to wzajemnie powiązane elementy, które mogą na siebie wpływać w sposób pozytywny lub negatywny. Europejska inicjatywa badawcza pozwala lepiej poznać powyższe zagadnienie.
Projektowanie bardziej przyjaznych dla środowiska farm rybnych
Akwakultura to jedna z niewielu gałęzi przemysłu, która rozwija się w obecnych, trudnych realiach finansowych. Niezbędna jest jednak ostrożność, której celem jest zapewnienie, że reputacja akwakultur nie ucierpi w wyniku zmian środowiskowych, takich jak czerwone pływy i eutrofikacja.

Akwakultury są nierozerwalnie powiązane z jakością zasobów wodnych, jednak niewiele wiadomo na temat tej złożonej zależności. Unia Europejska przeznaczyła fundusze na zbadanie powyższego zagadnienia w kontekście projektu "Jakość zasobów wodnych i zrównoważona akwakultura: powiązania i implikacje" ('Water quality and sustainable aquaculture: links and implications' - Aquas).

Wzajemne powiązania pomiędzy akwakulturą a jakością zasobów wodnych zbadano na trzech obszarach, gdzie hodowane są różne gatunki ryb i skorupiaków. W ramach projektu zbadano próbki wody i osadu pod kątem różnorodnych parametrów oraz zgromadzono dane dotyczące warunków atmosferycznych, fal, a także zagadnień finansowych.

Dzięki dogłębnej analizie powyższych danych, obejmującej symulacje numeryczne, opracowano szereg kluczowych rekomendacji w zakresie zrównoważonej akwakultury. Przykładowo, należy ograniczać zagęszczenie gatunków, w celu uniknięcia chorób, a tym samym uniknięcia potrzeby stosowania antybiotyków. Często popełnianym błędem jest także przekarmianie. Lepsze zarządzanie żywieniem może nie tylko zapobiec gromadzeniu się zbędnego pokarmu w pobliżu farm rybnych, ale także zapewnić hodowcom oszczędności finansowe.

Zalecenia na przyszłość obejmują ponadto ujednolicenie prawodawstwa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Chociaż w niektórych regionach prowadzone są obecnie programy na rzecz monitorowania stanu środowiska naturalnego ('environmental surveillance programs' - ESPs), niezbędna jest ich lepsza koordynacja w zakresie ujednoliconego gromadzenia danych, a także zwiększenie zasięgu geograficznego tych programów.

Wysiłki na rzecz polepszania jakości zasobów wodnych przynoszą korzyści nie tylko środowisku naturalnemu i ekosystemom, ale także pomagają zwiększyć produktywność farm rybnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę