Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EERWEM — Wynik w skrócie

Project ID: 15107
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Francja

Monitorowanie śródziemnomorskich trzęsień ziemi

Dzięki połączeniu sił, kraje północno-afrykańskie i europejskie, położone wokół Morza Śródziemnego mogą rozwinąć lepiej obserwację działalności sejsmicznej oraz zorganizować plan ostrzegania o tsunami.
Monitorowanie śródziemnomorskich trzęsień ziemi
Północna Afryka i południowa Europa to regiony wokół Morza Śródziemnego często nawiedzane przez trzęsienia ziemi. Okazuje się, że wiele z tych krajów nie posiada wiedzy ani techniki wymaganych do monitorowania i pomiarów trzęsień ziemi, bądź też oceny związanego z tym ryzyka.

W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Monitorowanie trzęsień ziemi i związane z nimi ryzyko w zachodniej części Morza Śródziemnego" (Eerwem), zorganizowano ważną platformę, służącą do wymiany danych między środowiskami sejsmologicznymi w Europie i północnej Afryce.

Projekt ten zapewnia rozszerzoną wymianę rezultatów oraz kontynuację monitorowania systemu tektonicznego regionu kolizyjnego między Eurazją i Afryką. Warsztaty projektu, zorganizowane w Hiszpanii, przyciągnęły naukowców z głównych ośrodków badań trzęsień ziemi i obserwatoriów, zapewniając szybką wymianę danych z nowo stworzoną infrastrukturą instytutów sejsmologicznych zachodniego regionu Morza Śródziemnego. Uczestnicy przedyskutowali ryzyko oraz działalność sejsmiczną w obszarze tego regionu z reprezentantami szeregu krajów śródziemnomorskich, takich jak Algieria, Libia, Monako, Maroko i Tunezja.

W projekcie zajęto się również odnośnikami do Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMESS), a także do Systemu Ostrzegania o Tsunami w Regionie Północno-Wschodniego Atlantyku i Morza Śródziemnego (NEAMTWS). Następnie opracowano porozumienie (MoU) na temat poprawy współpracy globalnej i stworzenia regionalnej sieci obserwacji trzęsień ziemi, jak również ułatwienia dostępu do zaawansowanych technologii. Porozumienie MoU, podpisane zostało przez 18 instytutów z 10 krajów, doprowadzi do poprawy współpracy i przeprowadzenia szeregu wizyt technicznych w obserwatoriach sejsmologicznych, a także powiększy liczbę publikacji na ten temat.Zadania projektu zrealizowane zostały pomyślnie, umożliwiając poprawę infrastruktury obserwacji w wielu krajach. Co ważniejsze, położone w tym regionie kraje, takie jak Algieria, Maroko i Tunezja położyły podwaliny pod organizację systemu ostrzegania o tsunami w zachodnim regionie Morza Śródziemnego. Długoterminowa strategia sejsmologiczna dla tego regionu zaczęła nabierać kształtu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę