Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Irkuck stawia czoła zanieczyszczeniom

Dzięki zlokalizowanemu w Irkucku systemowi informacji geograficznej, możliwe było określenie wyzwań związanych z zanieczyszczeniem oraz ochroną środowiska, jakie stoją przed tym miastem. Celem inicjatywy było rozwiązanie powyższych problemów; w przyszłości z rozwiązań tych mogłyby korzystać inne regiony.
Irkuck stawia czoła zanieczyszczeniom
Obwód irkucki, znajdujący się na Syberii w Rosji, to nie tylko cud natury i miejsce, w którym zlokalizowane jest słynne jezioro Bajkał, ale także siedlisko bogatej flory, w tym części lasu borealnego. Niestety, stolica tego regionu, Irkuck, a także sąsiadujące z nią obszary wiejskie, dotknięte są jednym z najwyższych na świecie poziomem zanieczyszczenia powietrza. Przyczyną tego zanieczyszczenia jest przemysł energetyczny, chemiczny i petrochemiczny, a także transport ciężarowy i metalurgia. Problem ten jest dodatkowo potęgowany przez długie, bezwietrzne zimy.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie "System informacji regionalnej w Irkucku dla celów ochrony środowiska naturalnego" ('Irkutsk Regional Information System for Environmental Protection' - IRIS) zbadano przyczyny zanieczyszczenia oraz zagrożenia środowiska leśnego. Odkryto, że dobra kondycja gospodarki w powyższym regionie uzależniona jest od przemysłu będącego przyczyną zanieczyszczeń, co utrudnia rozwiązanie problemu. Niewydajne wycinanie lasów dodatkowo przyczyniło się do degradacji środowiska naturalnego, ilustrując potrzebę bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi.

Celem projektu było wspieranie rozwoju regionalnego oraz zbadanie możliwości w zakresie bardziej optymalnego powiązania gospodarki i środowiska naturalnego. Dokonano ponadto oceny zagrożeń dla lasów, wynikających z działalności człowieka, a także zidentyfikowano zanieczyszczenia, których źródłem jest przemysł, rolnictwo, a nawet turystyka.

W ramach projektu IRIS stworzono system informatyczny, obejmujący cyfrowe mapy wpływów, ocenę ryzyka, informacje dotyczące satelitarnych obserwacji Ziemi ('Earth Observation' - EO) oraz wyczerpującą bazę danych tych obserwacji. Uczestnikom projektu udało się osiągnąć cel, jakim było stworzenie wydajnego narzędzia służącego do oceny ryzyka i ochrony środowiska naturalnego, dla celów zrównoważonego zarządzania zasobami lądowymi. Narzędzie to pozwoli regionalnym i rządowym decydentom ograniczyć zanieczyszczenie i chronić zasoby naturalne.

Powyższy system informatyczny może ponadto stanowić prototyp, będący podstawą do wdrożenia podobnych systemów na innych obszarach Federacji Rosyjskiej. Zgromadzone w ramach projektu szczegółowe dane satelitarne będą z pewnością przydatne dla naukowców badających roślinność, wykorzystanie terenu, zmiany klimatyczne, wpływ człowieka i inne zagadnienia.

Istnieje nadzieja, że końcowym efektem projektu będzie lepsza równowaga pomiędzy potrzebami przemysłowo-gospodarczymi regionu a dobrym stanem środowiska naturalnego. Projekt IRIS stanowi także podstawę do stworzenia planu na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów leśnych w obwodzie irkuckim.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę