Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Gruszlowa rewolucja

Gruszla, roślina o egzotycznych i pożywnych owocach, bujnie porasta Amerykę Łacińską, ale nękają ją choroby i inne szkodliwe czynniki. UE pomogła znaleźć rozwiązanie poprzez genetyczne ulepszenie upraw.
Gruszlowa rewolucja
Brazylia i Meksyk są największymi producentami gruszli na świecie, a po nich Kuba i Wenezuela. Ponad 60% upraw w niektórych miejscach jest niszczonych przez choroby, co mobilizuje naukowców do poszukiwania środków zaradczych.

Zespół finansowanego przez UE projektu "Ulepszanie gruszli: tworzenie mapy powiązań i analiza QTL jako podstawa selekcji wspomaganej markerem" (Guavamap) pracował nad poprawą efektywności w hodowli gruszli. Zgromadził plazmę zarodkową i hybrydy, zbadał je i przeprowadził na nich eksperymenty, tworząc kontrolowane krzyżówki do celów produkcyjnych.

Zespół projektu zidentyfikował 11 dzikich gatunków Psidium, które pomagają w tworzeniu odmian odpornych na niszczycielskie nicienie Meloidogyne mayaguensis. Uczestnicy nakreślili pozytywne efekty eksperymentów ze szczepieniem i zapylaniem krzyżowym w tym kierunku, przy użyciu różnych kultywarów gruszli.

Projekt zainicjował program hodowlany na Kubie w celu wybrania nowych kultywarów. Ponadto zaktualizowano informacje na temat gruszli w Międzynarodowym Związku ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

Następnie dokonano gruntownej, specyficznej analizy DNA – w żargonie technicznym określanej mianem metody markerów mikrosatelitarnych lub prostych powtórzeń sekwencji (SSR) – którą podjęto, aby poszerzyć wiedzę o uprawianiu lepszych odmian. Przeanalizowano także loci cech ilościowych (QTL) pod kątem różnych cech, w tym wielości liścia, wielkości owocu, grubości miąższu, liczby nasion, wartości odżywczych i innych informacji.

Wyniki projektu omówiono na "Drugim Międzynarodowym Sympozjum nt. Gruszli i Innych Mirtowatych" w 2008 roku w Meksyku. Kolejne dyskusje miały miejsca na kilku sympozjach i konferencjach, a planowane są następne w Brazylii i Wenezueli. Teraz, gdy zarysowano podstawy, prace badawcze nad gruszlą będą nieprzerwanie prowadzone, wykraczając daleko poza mandat projektu. W skrócie, dzięki nowym odmianom ceny spadną, a gospodarki związane z gruszlami rozwiną się.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę