Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocena bałkańskiego potencjału w zakresie biomasy

Kraje, które dywersyfikują swoje źródła energii, mogą wspierać rozwój gospodarczy przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Dobrym tego przykładem są kraje Bałkanów Zachodnich i biomasa bazująca na drewnie.
Ocena bałkańskiego potencjału w zakresie biomasy
Obfite, niedrogie i pewne zasoby energetyczne stanowią warunek konieczny do rozwijania gospodarki danego kraju. Powyższe stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do krajów Bałkanów Zachodnich ('Western Balkan Countries' - WBCs), które usiłują podnieść się po dekadach walk geopolitycznych.

Biomasa nie tylko spełnia powyższe kryteria, ale także stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę w świecie, który coraz bardziej musi się dostosować do zmian klimatycznych. Dzięki środkom finansowym zapewnionym przez UE, w ramach projektu o nazwie „Zwiększanie wykorzystania niedrogiej biomasy do celów energetycznych w krajach Bałkanów Zachodnich” ('Acceleration of the cost-competitive biomass use for energy purposes in the Western Balkan countries' - Accent) zbadano potencjał biomasy w powyższym kontekście.

Prace prowadzone w ramach projektu Accent skoncentrowano na potrzebach sektora mieszkaniowego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także na możliwych rozwiązaniach. W ramach prac projektowych zgromadzono dane, które pomogą ocenić potencjał WBC w zakresie produkcji wysoce energetycznych rodzajów biomasy, takich jak biogranulat i biobrykiet. Przeprowadzono także badanie dostępnych technologii spalania biomasy i produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Chociaż biomasa stanowi realne rozwiązanie z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego, to jej wykorzystanie jest obecnie ograniczone. Zespół uczestniczący w projekcie Accent wierzy, że kluczem do zwiększenia stosowania tej technologii jest opracowanie zachęcających ram legislacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych, na których technologia ta bazuje, a w szczególności lasów. Opracowano także rekomendacje dotyczące przyszłych celów badawczych, a także zbadano sposoby finansowania w krajach o ograniczonym budżecie w zakresie badań i rozwoju, takich jak kraje WBC.

W celu zachęcania do większego wykorzystania biomasy, powyższe odkrycia udostępniono – za pośrednictwem spotkań, raportów, a także strony internetowej projektu Akcent – wszystkim zainteresowanym stronom w krajach WBC.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę