Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energia odnawialna dla Bałkanów Zachodnich

W ramach finansowanego przez UE projektu zidentyfikowano priorytety badawcze i legislacyjne, niezbędne do wdrożenia odnawialnych źródeł energii w regionie Bałkanów Zachodnich.
Energia odnawialna dla Bałkanów Zachodnich
Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii stanowi część politycznej, społecznej i finansowej schedy związanej z niestabilnością w regionie Bałkanów Zachodnich. Powyższe zagadnienie nieoptymalnego wykorzystania zasobów naturalnych podjęto w ramach inicjatywy wspierającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ('renewable energy sources' - RES), będącej elementem działań podejmowanych przez UE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Celem projektu o nazwie "Skoordynowany rozwój energii odnawialnej w rejonie Bałkanów Zachodnich" ('Renewable energy coordinated development in the Western Balkans region' - Recover) było zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii w tym regionie. Partnerzy uczestniczący w projekcie zidentyfikowali optymalne rozwiązania w zakresie RES oraz główne przeszkody stojące na drodze do ich zastosowania na szeroką skalę. Określono także optymalne warunki transferu technologii pochodzącej z UE.

Korzyści płynące z projektu Recover obejmują zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz ujednolicenie wymagań w zakresie tworzenia wspólnego rynku energetycznego. Prace projektowe stanowiły ponadto wkład na rzecz osiągnięcia celów energetycznych wyznaczonych przez UE. Korzyści gospodarcze, płynące z powyższych działań, pozwolą zmniejszyć ubóstwo poprzez tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie źródeł utrzymania lokalnym społecznościom. Dodatkowo zwiększone zostanie bezpieczeństwo energetyczne.

Prace prowadzone w ramach projektu Recover wspierają politykę energetyczną UE poprzez wzmacnianie działań na rzecz zrównoważonych, konkurencyjnych i bezpiecznych źródeł energii, pozwalających jednocześnie zwalczać zmiany klimatyczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę