Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Więcej wody dla górnictwa

Znalezienie równowagi pomiędzy wydobyciem fosforanów a zarządzaniem zasobami wodnymi stanowi trudne wyzwanie, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Nowe wytyczne mogą pomóc złagodzić tę sytuację.
Więcej wody dla górnictwa
Wydobycie fosforanów wspiera gospodarki wielu krajów basenu Morza Śródziemnego w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie; Jednakże ta gałąź górnictwa wymaga znacznej ilości wody, która stanowi rzadki zasób w powyższych regionach. Wydobywanie fosforanów może również powodować pogorszenie jakości wody, potęgując tym samym problem.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w śródziemnomorskim przemyśle wydobycia fosforanów oraz w lokalnych systemach rolnych” ('Integrated water management of Mediterranean phosphate mining and local agricultural systems' - Elmaa) poszukiwali sposobów zmniejszenia presji wywieranej na zasobach wodnych oraz zachęcania do bardziej zrównoważonego wydobycia fosforanów.

Działania prowadzone w ramach projektu Elmaa (co po arabsku oznacza wodę) dostarczyły przemysłowi oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami wodnymi nowe metody gospodarowania wodą znajdującą się w pobliżu kopalń. Wysiłki podejmowane w ramach projektu obejmują zachęcanie do wykorzystywania ścieków miejskich w celach górniczych i rolniczych.

By osiągnąć powyższy cel uczestnicy projektu zachęcają, w oparciu o wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wcześniejszych projektów europejskich, do wykorzystywania systemów wspomagania decyzji ('decision support systems' - DDS) do zarządzania zasobami wodnymi w powyższym kontekście. Dotyczy to inżynierii procesowej, agronomii, socjoekonomiki, hydrogeologii, modelowania oraz informatyki, jak również rekomendacji zawartych w europejskiej ramowej dyrektywie wodnej (European Water Framework Directive) w zakresie wykorzystywania zasobów wodnych i zarządzania nimi.

W ramach projektu nakreślono także wytyczne dotyczące ponownego wykorzystywania zasobów wodnych i ograniczania marnotrawstwa, gromadząc w ramach jednej struktury podmioty o często rozbieżnych opiniach (np. przedstawicieli górnictwa i rolnictwa). Działania prowadzone przez zespół projektowy umożliwiły także przemysłowi fosforanowemu w poszczególnych krajach (Jordanii, Maroko i Tunezji) sprostanie restrykcyjnym, krajowym i międzynarodowym, normom w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Poprzez wspieranie przemysłu fosforanowego w powyższym aspekcie, rezultaty projektu mogą potencjalnie wzmocnić handel z Europą i pozwolić zbudować silniejsze więzi. Wyniki projektu upowszechniono poprzez artykuły, konferencje i seminaria, a zwłaszcza za pośrednictwem międzynarodowego warsztatu na temat zarządzania zasobami wodnymi w kontekście wydobywania fosforanów, który zorganizowano w ramach projektu w Maroku. Powyższe działania przyniosą korzyści gospodarkom krajów zaangażowanych w projekt - zarówno europejskim, jak i arabskim.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę