Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DGEMAP — Wynik w skrócie

Project ID: 11993
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES

Modelowanie przyszłości badań nad ekspresją genów

Kooperacyjne i interdyscyplinarne projekty badawcze stanowią klucz do postępu w badaniach naukowych nad zdrowiem i chorobami. Przyczyniają się także do wzrostu konkurencyjności Europy, kompetencji i korzyści dla obywateli.
Modelowanie przyszłości badań nad ekspresją genów
Zespół projektu "Prace konstrukcyjne na rzecz stworzenia ośrodka analizy ekspresji genów we wczesnej fazie ludzkiego rozwoju" (DGEMAP) zaproponował ustanowienie nowej infrastruktury badawczej, która umożliwiłaby stosowanie wszechstronnego podejścia do badań nad ekspresją genów we wczesnej fazie ludzkiego rozwoju. Dzięki skoncentrowaniu niezbędnych obiektów i zasobów oraz zdefiniowaniu faktycznie potrzebnych technologii, składu roboczego i bazy etycznej środowisko naukowe będzie mieć do dyspozycji wszystkie narzędzia i usługi, których potrzebuje w jednym centrum umiejętności.

Zespół DGEMAP zajął się oceną, na ile byłoby możliwe ustanowienie sieci placówek połączonych z bazą GRID do celów analizy oraz interpretacji wyników. Prace miały na celu oszacowanie potrzeb i możliwości realizacji takiego centrum badawczego o skali europejskiej w związku z postępem nauki w zakresie identyfikacji coraz większej liczby genów. W toku 52-miesięcznego projektu przeanalizowano zbiór Trust Human Developmental Biology Resource (HDBR) konsorcjum MRC-Wellcome jako potencjalny model na potrzeby centrum. HDBR świadczy usługi zarówno jako bank tkanek, jak i dostawca danych o ekspresji genów.

Zakresem badań projekt objął zapotrzebowanie na technologie wspomagające i porównawcze, zarówno lokalnie, jak i w oddalonych ośrodkach, oraz rozwój bazy danych online, która umożliwiałaby udostępnianie informacji międzynarodowej społeczności badawczej. Ponadto uwzględniono odpowiednie programy szkoleniowe, zwłaszcza dla młodych naukowców oraz tych, którzy pochodzą ze słabiej rozwiniętych krajów europejskich.

Uczestnicy projektu wykazali, że taka infrastruktura badawcza sprawdzi się jako środek pobudzający badania unijne w tej dziedzinie, służąc uzyskaniu statusu globalnego lidera. Interdyscyplinarny zespół DGEMAP, finansowany ze środków specjalnego programu tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego w ramach akcji "Infrastruktury badawcze", był prowadzony wspólnie przez Newcastle University oraz University of Edinburgh w Wielkiej Brytanii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę