Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UVTECH — Wynik w skrócie

Project ID: 13855
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Irlandia

Nanokryształy w inteligentnych materiałach

Materiały opracowane w oparciu o nanotechnologię umożliwiają konstrukcję, rozwój i produkcję wyrobów na rynki, począwszy od przemysłu samochodowego do nanoelektroniki.
Nanokryształy w inteligentnych materiałach
W ramach projektu, pod nazwą "Technologie wykorzystujące ultrafiolet do produkcji wielofunkcyjnych materiałów" (UVTECH), zamierzano wnieść wkład do wiedzy europejskiej na temat innowacyjnych technik przetwarzania. Celem było umożliwienie konkurencyjnej i zrównoważonej europejskiej produkcji nowych inteligentnych materiałów w oparciu o nanokryształy, które mogą być stosowane w aplikacjach i urządzeniach nowej generacji.

Głównym zadaniem finansowanego przez UE zespołu było zaoferowanie nowej technologii przetwarzania materiałów na podstawie rozszerzanej wiedzy oraz dostępu do syntetyzowanych chemicznie nanocząstek o regulowanych wielkościach. Oryginalność takiego podejścia polega na połączeniu powyższych założeń z przetwarzaniem obrazowania oraz ułatwienie produkcji systemów nowych materiałów w niskich temperaturach.

W ramach projektu UVTECH zebrano zespół naukowców, dostawcę materiałów wyjściowych, uniwersytet naukowy, dwa krajowe instytuty badawcze, przedsiębiorstwo konsultingowe oraz użytkowników docelowych z wielu krajów. Wielodyscyplinarny charakter konsorcjum został rozszerzony dalej poprzez współpracę z przodującym europejskim dostawcą urządzeń technologicznych.

Mając na celu wdrożenie pojedynczej operacji nakładania nanocząstek w lokalnych środowiskach, naukowcy usiłowali rozszerzać obecny zakres platform przetwarzania warstw i wprowadzać innowacyjne wielowarstwowe i wielofunkcyjne materiały. Opracowując regulowaną technikę integracji nanomateriału, w projekcie UVTECH spodziewano się uzyskać środki do szerokiego wachlarza aplikacji. Środki takie zapewniałyby podwyższenie produkcji, wprowadzanie nowych maszyn oraz metod służących do obsługi zaawansowanych urządzeń.

Jednakże realizacji tej wizji stanęła na przeszkodzie niska gęstość nanocząstek. Wysiłki zmierzające do rozwiązania tego problemu nie zakończyły się pomyślnie, lecz inne badania wykazały, że zastosowanie procesu fazy gazowej w przyszłości może pomóc w osiągnięciu funkcjonalnej struktury wielowarstwowej.

Poza innymi osiągnięciami, partnerzy projektu opracowali nowatorską metodę syntezy nanokryształów krzemu i platyny oraz zademonstrowali wspomagane przez światło nakładanie dielektryków (izolatorów elektrycznych) w niskich temperaturach.

Pomimo problemów z osiągnięciem nadrzędnego celu, UVTECH przedstawił dowód koncepcji oraz wstępną weryfikację nowej metody do wytwarzania systemów materiału nieorganicznych nanokryształów w lokalnych środowiskach i do kompozycji wielowarstwowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę