Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECARE+ — Wynik w skrócie

Project ID: 16087
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Francja

Rozwój badań w zakresie aeronautyki

Nowe podejście do klasyfikacji i selekcji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), związanych z przemysłem aeronautycznym, pozwoliło pięciu taki biznesom na zainicjowanie programów finansowanych przez UE. Inicjatywa ta wzmocniła również wymianę sieciową oraz bazy danych przechowywane przez przemysł.
Rozwój badań w zakresie aeronautyki
Prowadząc kontynuację podobnych, wcześniejszych projektów, w ramach finansowanego przez UE projektu, pod nazwą „Badania aeronautyczne i inne w środowiskach europejskich“ (ECARE+), zamierzano zaangażować małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), realizujące badania naukowe w dziedzinie aeronautyki, do realizacji większej liczby projektów unijnych.

Podczas prowadzenia projektu organizowano seminaria na temat sposobności uczestnictwa w Siódmym Programie Ramowym UE (FP7) oraz rozszerzano bazę danych MŚP w trybie on-line, by rozwijać wymianę sieciową. Pozwoliło to interesariuszom na utrwalenie partnerstw za pośrednictwem strony internetowej.

Poza umocnieniem sieci biznesów i interesariuszy w zakresie aeronautyki, projekt ECARE+ umożliwił pięciu przedsiębiorstwom stworzenie konsorcjum w celu uczestnictwa w projektach unijnych. Było to możliwe dzięki nowatorskiemu podejściu opracowanemu podczas pierwszej inicjatywy ECARE, obejmujące szkolenie przedstawicieli grup MŚP i ich stowarzyszeń, a następnie wykorzystanie ich do przekazywania informacji na ręce lokalnych MŚP. Zorganizowano dotąd łącznie 20 sesji, angażując przeszło 500 MŚP.

Projekt umożliwił wybranym przedsiębiorstwom MŚP na prezentację swoich zakresów kompetencji oraz uaktualnienie informacji w swoich bazach danych. Dzięki prowadzonym w projekcie pracom zorganizowano również szereg warsztatów naukowych w czterech regionach, przy uczestnictwie paneli MŚP z różnych krajów oraz koordynatorów propozycji projektów wysuwanych przez przemysł.

W swojej końcowej fazie ECARE+ umożliwił grupom i przedsiębiorstwom MŚP na przedstawienie w zarysie pozytywnego wpływu projektu oraz przebiegu realizacji wspólnych działań w ramach finansowanych przez Unię badań naukowych. Grupa ECARE planuje przeistoczyć się w niezależną organizację, działającą na terenie europejskim, doprowadzając europejskie badania w dziedzinie aeronautyki na następny, wyższy poziom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę