Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPIZONE — Wynik w skrócie

Project ID: 16236
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Niderlandy

Wymiana doświadczeń i informacji w celu zapobiegania chorobom zwierzęcym

W ostatnich latach na terytorium UE wzrosło ryzyko występowania i rozprzestrzeniania się nowych chorób zakaźnych. Dzieje się tak z powodu zwiększającej się w skali świata mobilności ludzi i wymiany dóbr.
Wymiana doświadczeń i informacji w celu zapobiegania chorobom zwierzęcym
Projekt "Sieć na rzecz kontroli i diagnozy chorób epizootycznych" (Epizone) odgrywa kluczową rolę w ochronie zdrowia na terenie Europy przez zapobieganie, wykrywanie i kontrolowanie chorób zwierzęcych. Ten finansowany przez UE projekt połączył wysiłki ponad 300 ekspertów w dziedzinie chorób zwierzęcych. Działania projektu obejmują choroby drobiu, świń, ryb, owiec, bydła, koni i dzikich zwierząt. Na działania te składa się diagnostyka, strategie interwencyjne, nadzór, badania epidemiologiczne i ocena ryzyka.

Badacze określili choroby zakaźne o największym ryzyku wystąpienia. Łącząc siły naukowców z całego świata, projekt Epizone ma na celu zapewnienie natychmiastowej reakcji na niszczycielskie choroby zwierzęce, takie jak choroba niebieskiego języka, świńska grypa czy pryszczyca. Cel ten zostanie osiągnięty również przez pogłębione zrozumienie lokalnie występujących łańcuchów pokarmowych.

Uczestnicy projektu udowodnili już, że efektywna komunikacja i współpraca naukowa stanowią skuteczną broń przeciw wybuchowi epidemii. Wykazali też, że szybka wymiana informacji i reakcja na wszystkich poziomach są rozstrzygające dla zwalczenia chorób zwierzęcych.

Dzięki działaniom projektu Epizone wiedza i doświadczenia, wcześniej fragmentaryczne, są systematyzowane w celu ich udostępnienia ku korzyści wszystkich zainteresowanych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę