Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

UE zwiększa możliwości krajów ościennych w zakresie badań nad technologiami wodorowymi

Turecki Instytut Badań Naukowych i Technologicznych (Tubitak) od wielu dekad aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych oraz w zapewnianiu środków finansowych, a także ściśle współpracuje z UE.
UE zwiększa możliwości krajów ościennych w zakresie badań nad technologiami wodorowymi
W Instytucie ds. Energii, będącym częścią Centrum Badawczego Tubitak Marmara (Tubitak-MRC IE), przeprowadzono w ostatnich latach szereg cennych badań naukowych oraz przyciągnięto wsparcie UE, pozwalające zwiększyć możliwości badawcze. Powyższa jednostka, będąca główną, rządową organizacją badawczą w Turcji, ma obecnie możliwość stworzenia infrastruktury i zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą dokonać znacznych postępów w badaniach nad zrównoważoną energią wodorową.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Zwiększanie zdolności badawczych instytutu TUBITAK-MRC IE w zakresie technologii wodorowej‟ ('Improvement of the S&T research capacity of TUBITAK-MRC IE in the fields of hydrogen technologies' - Hy-Prostore) zwiększono zdolności badawcze instytutu w zakresie produkcji, oczyszczania i przechowywania wodoru. Badania tego typu stanowią kluczowy element opracowywania przyszłych, zrównoważonych systemów energetycznych i wymagają zarówno odpowiedniej infrastruktury, jak i wspólnych wysiłków naukowych.

Działania projektowe umożliwiły ulepszenie wyposażenia laboratoryjnego centrum TUBITAK-MRC-IE i doprowadzenie go do standardów europejskich. Wspierano także uczestnictwo w globalnych konferencjach i warsztatach, wspierając centrum w uczestnictwie w projektach prowadzonych w ramach europejskich programów ramowych.

Uczestnicy projektu Hy-Prostore wspierali także kraje UE oraz kraje stowarzyszone w prowadzeniu wspólnych prac badawczych, w połączeniu z wizytami technicznymi oraz wymianą informacji, z uwzględnieniem zagranicznych laboratoriów badawczych zajmujących się wodorem. Powyższe działania pozwoliły ulepszyć wykorzystanie zasobów ludzkich oraz kapitałowych. Przeprowadzono ponadto sesje szkoleniowe, których celem było kształcenie personelu w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących wodoru, oraz zwiększenie kompetencji badaczy.

Powyższe konferencje, partnerstwa i wymiany pomogły stworzyć wydajne sieci kontaktów, obejmujące instytucje zlokalizowane w Turcji i w Europie, zarówno państwowe, jak i prywatne. Skutkiem działań projektowych była wzmożona wymiana informacji, która pozwoliła radykalnie zwiększyć znaczenie centrum oraz wzmocnić potencjał Turcji, jako kluczowego gracza w dziedzinie technologii wodorowej. Powyższe działania stanowią dobrą wróżbę zarówno dla przemysłu, jak i technologii tego dużego, stojącego u wrót Europy kraju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę