Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CONCLORE — Wynik w skrócie

Project ID: 13871
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Prostsze struktury do poprawy recyklingu pojazdów

Każdego roku wyrzucone pojazdy stwarzają miliony ton odpadów i poważnie wpływają na jakość środowiska. Producenci samochodów będą niedługo pod presją, by spełnić stawiane przez UE wymagania w zakresie współczynników recyklingu.
Prostsze struktury do poprawy recyklingu pojazdów
Wprawdzie zamknięte obiegi polimerów pracują obecnie planowo w przemyśle samochodowym, to jednak przyszłe wybrane materiały oraz zastosowania mogą być bardziej skomplikowane, w miarę kontynuowania wysiłków dotyczących projektowania i rozwijania lżejszych, bardziej ekonomicznych pojazdów. Podwyższone wykorzystanie polimerów w elementach samochodowych może pomóc w wysiłkach zredukowania ciężaru pojazdów i zapewnienia oszczędności w zużyciu paliwa. Jednak, jeśli rozważyć opcje recyklingu zniszczonych materiałów w pojazdach, które zakończyły swój żywot, to może to oznaczać poważne wyzwanie.%Elementy samochodu, który zakończył swój okres eksploatacji (ELV) są obecnie wymontowywane i ponownie wykorzystywane bez istnienia odpowiedniej strategii ani stosownych przepisów. Starając się przewidzieć zbliżające się problemy w tym zakresie, Unia pracuje nad wdrożeniem mechanizmów, które będą w stanie zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Problem dotyczy rozwiązywania trudności technicznych istniejących przy sortowaniu polimerów i wieloelementowych, polimerowych części samochodowych.

_Wieloelementowe struktury są korzystne z uwagi na niski koszt i zapewnienie właściwości fizycznych. Ale przy ostatecznym rozliczaniu linii recyklingu odpadów okazuje się, że demontaż tych materiałów jest w rzeczywistości bardzo kosztowny i energochłonny.

__W projekcie, o nazwie "Regulowany zamknięty obieg recyklingu w zoptymalizowanej, przemysłowej produkcji części o zakończonym cyklu trwałości" (Conclore), zamierzano rozwinąć wykonalny system produkcji o niewielkiej emisji, przeznaczony do wytwarzania pojedynczych części wnętrza samochodów z elementów pochodzących w 100% z recyklingu. Materiały takie mogą być wymontowane po zakończeniu użytecznej żywotności pojazdu i recyklowane do produkcji innych części − w dowolnym sektorze przemysłowym. Dzięki skoncentrowaniu uwagi na modyfikacjach produkcji części samochodowych, koncepcja taka objęła reintegrację recyklowanego materiału polimerowego o jakości charakterystycznej dla oryginalnego materiału.

Finansowany przez UE projekt Conclore zaoferował środki dla 100% odzysku materiałów tworzyw sztucznych w powiązaniu z koncepcją zarządzania cyklem trwałości nowych produktów. Dzięki identyfikacji recyklowanych części i klasyfikacji jakości materiału, członkowie zespołu opracowali model zaawansowanego, kontrolowanego recyklingu o zamkniętym obiegu (CCLR). Model ten może być stosowany także do ponownego wytwarzania polimerowych elementów samochodowych.

_Realizując osiągnięcie wszystkich zadań, projekt Conclore wniósł swój udział do wysiłków na rzecz zredukowania wpływów środowiskowych oraz odpadów powstałych przy demontażu pojazdów, które zakończyły swój żywot (ELV). Możliwość ponownego wytwarzania i wykorzystania elementów pojazdów ELV wiąże się także z pozytywnymi konsekwencjami gospodarczymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę