Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Światła!

Mieszany system, łączący energię słoneczną i energię konwencjonalną, może zapewnić wystarczającą ilość energii dla odległych wiosek. Dzięki nowej inicjatywie UE możliwe było zastosowanie powyższej technologii w kilku krajach basenu Morza Śródziemnego.
Światła!
Innowacyjna technologia, oparta na hybrydowych sieciach słonecznych dla wielu użytkowników ('multi-user solar hybrid grids' - MSG) oraz na paliwach kopalnych dostarczyła odległym obszarom Europy znaczne ilości dodatkowej energii. Obecnie ta sama technologia może zostać wykorzystana w słonecznych obszarach Morza Śródziemnego, w celu zasilania wiosek i zapewniania im nie tylko oświetlenia.

Prace prowadzone w ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie „Opłacalne i niezawodne schematy elektryfikacji wiejskich obszarów basenu Morza Śródziemnego w oparciu o hybrydowe sieci słoneczne dla wielu użytkowników” ('Cost efficient and reliable rural electrification schemes for South Mediterranean countries based on multi user solar hybrid grids' - Cresmed) skupiono wokół dostarczania elektryczności do wiejskich obszarów basenu Morza Śródziemnego.

Podczas gdy tradycyjna energia słoneczna zapewnia energię elektryczną wystarczającą głównie do celów oświetleniowych, powyższy system hybrydowy może zapewnić społecznościom wiejskim wystarczającą ilość energii, by znacząco podnieść ich jakość życia. Po udanych wdrożeniach w Europie, uczestnicy projektu Cresmed pragnęli stworzyć mikro-sieci energetyczne na obszarach wiejskich oraz zarządzać nimi przy pomocy narzędzi opartych na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych, np. satelitach. Osiągnięcie powyższego celu wymagało przeprowadzenia w docelowych krajach gruntownych badań w zakresie zagadnień społecznych, gospodarczych, finansowych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie nowych systemów.

Po ukończeniu badań uczestnicy projektu Cresmed pomogli dostosować systemy w taki sposób, aby działały niezawodnie i wydajnie w gorącym, pylistym klimacie śródziemnomorskich krajów partnerskich UE ('EU Mediterranean partner countries' - MPCs), w tym w Algierii, Jordanii, Libanie i Maroku. Uczestnicy projektu wspierali także tworzenie systemu dozoru zdalnego, który umożliwia zarządzanie i obsługę bez konieczności udawania się do odległych lokalizacji. Dokonano także regulacji systemu zarządzania obciążeniem elektrycznym, w celu dopasowania go do warunków panujących w regionie oraz do realiów panujących na terenach wiejskich.

Po ukończeniu testów powyższa technologia będzie mogła zostać w pełni dostosowana przez inne kraje trzeciego świata i przyniesie długo wyczekiwaną ulgę społecznościom wiejskim. Ogólne korzyści płynące z projektu Cresmed mogą przynieść populacjom szerokie możliwości gospodarcze oraz zrównoważony rozwój odległych obszarów, dostarczając tym samym niezbędny impuls dla społeczności lokalnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę