Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PAVUC — Wynik w skrócie

Project ID: 15279
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Francja

Promowanie produktów zdrowotnych z Ameryki Łacińskiej w Europie

Nowa wiedza, pochodząca z tropikalnych zakątków Ameryki Łacińskiej, wskazuje na znaczny potencjał handlowy drzemiący w tamtejszych plonach owocowych. Lokalni i europejscy naukowcy podjęli współpracę w celu dostarczenia świadomym konsumentom na całym świecie przydatnych fitochemikaliów.
Promowanie produktów zdrowotnych z Ameryki Łacińskiej w Europie
Ameryka Łacińska stanowi obszar, na którym znajdują się jedne z najbardziej zróżnicowanych biologicznie siedlisk na świecie. Nie dziwi zatem, że wiele produktów pochodzących z tych ekosystemów zapewnia bogactwo przeciwutleniaczy i pożądanych fitochemikaliów. Zaskakująca jest jednak niewielka wiedza reszty świata na ten temat.

Lokalne centra badawcze połączyły wysiłki ze swymi odpowiednikami w UE, w celu zbadania wartości lokalnych produktów i wspierania ich za pośrednictwem finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Wytwarzanie wartości dodanej z nie w pełni wykorzystywanych plonów owoców tropikalnych o znacznym potencjale handlowym” ('Producing added value from under-utilised tropical fruit crops with high commercial potential' - Pavuc).

Badaniu poddano dziewięć wybranych owoców, pochodzących z trzech obszarów klimatycznych. Pierwszym celem projektu było określenie potencjalnych korzyści zdrowotnych, zapewnianych przez każdy z powyższych owoców, jak np. karotenoid, związek fenolu oraz zawartość betacyjaniny. Opracowano i wdrożono ponadto nową technologię pomiaru aktywności przeciwutleniaczy w poszczególnych owocach.

Co istotne, w celu uzyskania bardziej pełnego obrazu, powyższe badanie powtórzono na różnych etapach zbierania plonów oraz po przeprowadzeniu procedur przetwarzania, np. po podgrzewaniu. W oparciu o wyniki powyższych badań opracowano zalecenia dla lokalnych producentów, dotyczące ochrony korzyści zdrowotnych, którymi zainteresowani są konsumenci.

Uczestnicy projektu Pavuc blisko współpracowali także z lokalnymi podmiotami zainteresowanymi rozszerzeniem swej bazy klientów poza granice kraju. Przykładowo, przetworzone jeżyny oraz jagody acai mogą być wykorzystywane do produkcji popularnych w Europie napojów zdrowotnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę