Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FONIO — Wynik w skrócie

Project ID: 15403
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Francja

Tradycyjne zboża poprawiają jakość życia

Tradycyjne zboża stanowią podstawową dietę wielu mieszkańców wiejskich obszarów Afryki. Jednym z takich zbóż jest palusznik afrykański (digitaria exilis) - gatunek rodzimy, pochodzący z Afryki Zachodniej, który wciąż jest powszechnie uprawiany na ogromnych obszarach, od Senegalu po Czad.
Tradycyjne zboża poprawiają jakość życia
Palusznik afrykański to ważne źródło składników odżywczych dla kilku milionów ludzi w początkowym okresie sezonu upraw, gdy inne plony nie są jeszcze dojrzałe, a alternatywne źródła żywności są trudnodostępne. W związku z powyższym palusznik odgrywa ważną rolę w zakresie zapewniania bezpieczeństwa zasobów żywnościowych, gdy inne zboża nie są dostępne, co ma miejsce np. w wypadku nieudanych żniw. Jednakże dotychczasowe badania naukowe nad tym smacznym i pożywnym zbożem są bardzo ograniczone.

Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Zwiększanie jakości i konkurencyjności palusznika afrykańskiego, w celu ulepszenia zasobów żywnościowych w Afryce Zachodniej" ('Upgrading quality and competitiveness of fonio for improved livelihoods in West Africa' - Fonio) było zwiększenie jakości i konkurencyjności palusznika afrykańskiego poprzez zmodernizowanie produkcji i technologii oraz rozbudowę lokalnego i eksportowego rynku zbytu. W powyższej inicjatywie uczestniczyły interdyscyplinarne zespoły badawcze z trzech krajów europejskich i czterech krajów afrykańskich, posiadające doświadczenie w zakresie technologii żywności, żywienia, inżynierii procesowej, nauk społecznych oraz agronomii. Uczestnicy projektu ściśle współpracowali z zainteresowanymi stronami, w tym z producentami, grupami kobiet oraz małymi przedsiębiorstwami.

Skoncentrowano się na określeniu biochemicznego składu palusznika oraz jego własności w kontekście technologii, przyrządzania posiłków oraz wartości odżywczych. Naukowcy pragnęli zwiększyć jakość tego zboża i opracować nowe produkty, w celu pobudzenia regionalnej wymiany handlowej i zwiększenia eksportu palusznika.

Analizie poddano także kompletny łańcuch towarowy, uwzględniając uprawiane odmiany, odpowiednie systemy rolnicze, a także wykorzystanie środków mechanicznych w fazie pożniwnej. Dzięki powyższym działaniom palusznik afrykański stał się źródłem dywersyfikacji produkcji i zwiększonych przychodów dla lokalnych rolników i przetwórców.

Prace prowadzone w ramach projektu Fonio pomogły poprawić jakość życia mieszkańców Afryki Północnej poprzez lepszą jakość zbóż i zwiększenie ich konkurencyjności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę