Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RRTC — Wynik w skrócie

Project ID: 15992
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Bułgaria

Skuteczne partnerstwa w transporcie kolejowym

Transport kolejowy w Europie Wschodniej i Południowej uległ poprawie dzięki współpracy i wymianie wiedzy.
Skuteczne partnerstwa w transporcie kolejowym
Branża kolejowa w mniej rozwiniętych krajach europejskich może czerpać znaczne korzyści z zachodnioeuropejskich badań naukowych i doświadczenia w tej dziedzinie. W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Badania nad regionalnym transportem kolejowym oraz podstawy centrów szkoleniowych" ('Regional railway transport research and training centre foundation' - RRTC) dokonano integracji potencjału naukowego i edukacyjnego na rzecz zrównoważonego transportu kolejowego w Europie Wschodniej i na Bałkanach. Utworzono także stowarzyszenie, noszące tę samą nazwę co projekt (RRTC), do którego należą przedstawiciele wszystkich powiązanych instytucji, zarówno z Europy, jak i spoza niej.

W ramach RRTC przeprowadzono dogłębną analizę kolei oraz systemów transportowych na Bałkanach, a także stworzono bazę danych dotyczącą zasobów ludzkich, kładąc tym samym podwaliny pod wspólne projekty badawcze, realizowane we współpracy z uniwersytetami i instytutami badawczymi. Utworzono nowe partnerstwa pomiędzy Republiką Czeską, Grecją, Rumunią, Serbią, Słowenią i Turcją.

Przedstawiciele RRTC uczestniczyli ponadto w Międzynarodowej Konferencji ds. Transportu ('International Conference Transport') w 2005 i 2006 roku, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Transportu ('Higher School of Transport' - VTU) w Sofii, w Bułgarii. Efektem powyższej współpracy i konferencji było opublikowanie ponad 50 artykułów, kilku wydawnictw książkowych, a także zorganizowanie warsztatów, wymian edukacyjnych, spotkań i wystaw. Projekt spotkał się także z zainteresowaniem ze strony zagranicznych przedsiębiorstw, które wyraziły chęć współpracy z RRTC.

Jednym z kluczowych osiągnięć projektu RRTC było wprowadzenie programu studiów magisterskich na VTU, skoncentrowanego na zautomatyzowanym projektowaniu w branży produkcyjnej, oraz wspieranie szkolenia pracowników transportu w regionie. W Sofii i w Kraljewie zorganizowano także kursy będące elementem kształcenia ustawicznego w branży transportowej.

Projekt RRTC uzyskał rozgłos w środowisku naukowym Bałkanów i postrzegany jest jako doskonałe przedsięwzięcie, zwłaszcza uwzględniając silnie więzi ze środowiskiem akademickim. W efekcie VTU oraz inne podmioty miały możliwość udziału w szeregu projektów europejskich dotyczących transportu, które pozwolą zmodernizować tę branżę zgodnie z zachodnioeuropejskimi standardami. W ramach projektu wspierano także ponowną współpracę w regionie Bałkanów oraz tworzono więzi z europejską polityką badawczą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę