Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERRC3 — Wynik w skrócie

Project ID: 16018
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Ujednolicanie podejścia do badań drogowych

Europejskie konferencje na temat badań drogowych wzbogaciły tę branżę o mnogość informacji. Badania te pomogły również zgromadzić wszystkie europejskie podmioty zaangażowane w powyższą dziedzinę.
Ujednolicanie podejścia do badań drogowych
Europejskie badania nad transportem drogowym stanowią kluczowy element zwiększania bezpieczeństwa drogowego, ulepszania systemów transportowych oraz stawiania czoła wyzwaniom z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W całości finansowana przez UE „Trzecia europejska konferencja na temat drogowych badań naukowych” ('Third European Road Research Conference' - ERRC3) pozwoliła stworzyć fundament, umożliwiający określenie wymagań w zakresie drogowych badań naukowych oraz tworzenie synergii pomiędzy różnorakimi wysiłkami badawczymi oraz zainteresowanymi stronami.

Konferencja ta, mająca miejsce w 2005 roku, pozwoliła stworzyć podwaliny pod Europejską Konferencję Transportu Drogowego 2006 ('Transport Research Arena 2006' - TRA), której celem jest wspieranie zrównoważonych, bezpiecznych i bardziej wydajnych systemów transportu drogowego w Europie. Podczas konferencji EER3 wiodący eksperci określili, w oparciu o praktyczne przykłady, wymagania w zakresie badań drogowych oraz zidentyfikowali najnowsze trendy w tej dziedzinie. Prezentacje oraz dyskusje, które odbyły się podczas tego trzydniowego wydarzenia wykazały, że w coraz większym stopniu nacisk przenoszony jest z pojedynczych projektów technologicznych na bardziej holistyczny program działań. Uczestnicy konferencji podkreślali także istotność włączania użytkowników końcowych w proces wdrażania rozwiązań.

W konferencji ERRC3 uczestniczyli przedstawiciele pięciu Dyrekcji Generalnych UE (ds. transportu, badań naukowych, społeczeństwa informacyjnego, środowiska naturalnego oraz przedsiębiorczości), co ilustruje kluczowe znaczenie powyższej tematyki w Europie. Przeprowadzone działania pozwoliły wesprzeć Europejski Obszar Badawczy ('European Research Area' - ERA) w zakresie transportu drogowego, skupiając się na określeniu oraz zaspokojeniu potrzeb badawczych. Kolejnym, istotnym aspektem naukowym konferencji było stawienie czoła wyzwaniu, jakim jest rosnąca liczba autostrad w miastach i w ich okolicach.

Na uwagę zasługuje także udział w konferencji przedstawicieli branży infrastruktury drogowej, wskazujący na ich zainteresowanie opracowywaniem i testowaniem nowych technik i innowacji, a także tworzący podwaliny pod partnerstwo publiczno-prywatne. Powyższe działania na rzecz budowania sieci kontaktów oraz wymiany informacji mogą potencjalnie znacząco wpłynąć na przyszłe innowacje i badania naukowe, stymulując kraje do opracowywania bardziej spójnego podejścia badawczego w ramach ERA.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę